Истинното Православие
и отстъплението от Бога,

за което пише Свети Апостол Павел
(2Сол.2:2-3)

Свети Апостол Павел предупреждава верните да не отстъпват от Бога и да остават верни на ЕДНАТА Единственна Вяра, която Бог е открил на човеците: „Стойте и дръжте преданията, на които вие сте научени от наше слово или писание” (2.Сол2:15) - защото Апостолското предание е Свещено предание – Божествено Предание и трябва да се държи ТОЧНО както са го предали Апостолите - защото тях е изпратил Сам Бог сред човеците (1.Кор.11:2).

По същата причина към Свещеното Предание не може да има човешки изменения и добавки, а напротив – верните трябва да странят от всякакви човешки предания (Мат.15:3, Марк.7:3, Марк.7:8). Апостолът учи че всички такива човешки предания противостоят на ЕДНОТО Божествено Предание - и са заблуждения които водят човеците към вечна погибел! Затова той предупреждава, че - ако някой учи друга вяра, та ако ще да е апостол или даже ангел – нека бъде под проклятие = анатема: „това не е ново а на хора, които ви смущават и желаят да извратят благовествованието Христово. Но ако даже ние или Ангел от небето започне да ви благовести не това което ние благовестихме, нека бъде анатема!” (Гал.1:8)  

За да няма никакво съмнение в думите му и за да подчертае колко голямо е тяхното значение, Апостолът още веднага повтаря тази анатема втори път:
„Както и преди казахме, така и сега отново казвам: който ви благовести не това което сте приели, да бъде анатема” (Гал.1:9)
(Анатема означава: вечно проклятие = отлъчен от Бога за винаги!)

Защо така учи Светият Апостол?
Нима той е жесток и мрази човеците и ги проклина?
Не, разбира се! Едва ли някой сериозно би помислил това.

Напротив! Светият Апостол изрича това проклятие - именно от любов към човеците! За да ги предпази от вечна погибел!
Точно това е казал и Сам Бог на Адама в рая преди падението Адамово - същността е че ако повярва на думи които са противоположни на това което казва Бог - тогава Адам ще погине (Бит.2:17). И точно такива гибелни за човека са думите на падналия ангел (сатаната) предаден от Бога на проклятие (Бит.3:14) - това са думи противоположни на думите на Бога и гибелни за човеците. Но Адам въпреки Божието предупреждение повярва на тези думи на  сатаната, послушва сатаната и погива: "Загдето си послушал, - казва му Бог - затова погиваш"! (Бит.3:17)
Това означава: Не трябва да слушаме всекиго, а само онзи, който слуша Бога и говори това, което говори Бог! Бог говори чрез Апостолите. А който говори различно от Бога, различно от това което сме приели от Апостолите - да бъде анатема = отлъчен от Бога: "ако даже ние или Ангел от небето започне да ви благовести не това което ние благовестихме, нека бъде анатема!” (Гал.1:8)
Виждате ли? Апостолът ясно казва: "ако даже ние"! - даже за самите Апостоли казва той - ако даже някой от тях заговори различно от Апостолската проповед - не само да не ги слуша човек, да не им прави послушание - но даже на анатема=проклятие са предадени те и всички като тях - Епископи, Презвитери и даже самият Юда е бил Апостол! - щом учат различно от Бога = различно от това което Той е предал чрез Апостолите - анатема и вечно проклятие е тяхната участ (Гал.1:8-9)! И това Сам Бог го казва - тъй както преди го е казал на Адам в Рая, така сега чрез Апостол Павел го казва на всички човеци - не от умраза към съблазнителите, а от Любов към човеците които предпазва от съблазън и погибел!

За да се спасят човеците - те трябва да пазят тази Абсолютна Божия Истина - тази Вяра! Нея именно възвестява Св.Апостол Павел (Гал.1:8-9). И тази Истина=Вяра е ЕДНА и Абсолютна!
Защо?

– защото Бог е Един и Абсолютен, а значи и вярата която Абсолютният Бог е открил на човеците за вечно Спасение също е ЕДНА и Абсолютна! И не може да има втора вяра и тя също да е от Бога – защото не е възможно Единият Абсолютен Бог на едни хора да открие една вяра а на други да открие друга, защото тогава Абсолютният би трябвало Сам да противоречи на Себе Си – това е невъзможно и богохулно! Следователно - Абсолютната Божествена Вяра е ЕДНА, Свещеното Предание, открито на човеците от Абсолютния Бог е ЕДНО и Абсолютно! А всичко останало което се шири по света – това са множеството са човешки предания учения, човешки измислици, множество заблуждения на множеството човеци които са се опитвали да стигнат до Бога но без Негова помощ и без Негово благоволение - всички те се спъват и Бог не приема техните човешки пътища и опити да стигнат до Него.
Нима е възможно някой да стигне до Бога, без Неговата Свята Воля, или даже против нея - щом Сам Бог не приема това?
Каква гордост и самомнение човешко! Та то е толкова просто:
Бог казва на човека:
- Ще дойдеш при Мен - както Аз ти кажа, а не както ти Ми казваш
- Ще дойдеш при Мен - както Аз поискам, а не както ти искаш
- Ще дойдеш при Мен - АКО Аз Господ поискам, а не ако ти поискаш
- Ще дойдеш при мен – по Път Който Аз Господ посоча, а не по пътечки твои човешки които ти ми сочиш – били те хълмове или кули или други твои човешки измислици – които оскърбяват Моето Абсолютно Божествено Величие!

А колко от човеците се интересуват от това което Бог казва? Те се интересуват от това какво ТЕ човеците казват! Те всички се изказали в света и забравили че е важно КАК Сам Бог Се е изказал – това го забравят и казват: „Ама ние не знаем дали Бог Се е изказал и кое е от Бога – значи ВСИЧКО е от Бога!” – и събират всичките изказвания човешки и строят с тях Кула и се надяват с нея да се изкачат до Бога – когато и както ТЕ поискат – без да се интересуват ДАЛИ Бог го иска това безумие и тази гордост човешка! Дръзко се опитват даже да ЗАДЪЛЖАТ Бога – иска Той или не иска – да ги приеме по ТЕХНИЯ път: „Ама Той нали е Любов – значи ТРЯБВА да ни приеме – когато и както НИЕ искаме!”
Каква наглост дързост грубост богохулство и безумие човешко!

Ето защо:
- всички тези пътища човешки, не достигат своята Цел – Бога!
Бог не благоволи към тях! Това са горди опити да строят кула до Бога и тази гордост предизвиква Божият Справедлив гняв (Бит.11:4-9)
- само Единият Божий път към човека достига своята цел – човека - АКО човек благоволи към него и го приеме. Затова когато Сам Бог става и Човек и Се ражда сред човеците – тогава Ангелският хор започва да пее: „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение!” (Лука.2:14)

Съгласно Свещеното Предание, Светата Православна Вяра предстои да бъде проповядана по цялата земя (Мат.24:16), след което човеците в своето богоборство отново да се опитат да направят вавилонското стълпотворение и да предизвикат Божия гняв за своя погибел, за това Бог да им даде дух на заблуда защото не са повярвали на Духа на Истината за свое спасение (2Сол.2:10-11) и да им допусне лъже-христос (антихрист), който да заблуждава човеците по цялата земя със своя всеобща глобална вяра. Предстои антихрист да управлява заблудените и да изпраща свои пратеници, които да заблудят, които да прелъстят и да присъединят към тази обща вяра - ако може даже и избраните - за всеобща световна погибел (Мат.24:24). Царуването на анхихриста предстои да завърши - като дойде Истинският Христос – нашият Господ Иисус – Всемогъщиян Цар и Бог и Създател на всичко видимо и невидимо (Бит.1:1)! Той ще смете цялото царство на антихриста с едното Божествено дихание на устата Си (2.Сол.2:8) = едно дихание на Устата на Всемогъщия ще бъде достатъчно да смете от лицето на Земята цялото царство на антихриста = Рече Бог...(Бит.1:3).

Същевременно Светият Апостол предупреждава верните да не бързат да се смущават ако някой им говори че вече уж идва антихрист и свършекът на света. (Защото имало много лъжепророци които говорили така в ония времена – и има и до днес). Той казва: „Никой да не ви прелъсти по никой начин, защото оня ден не ще настъпи, докле първом не дойде отстъплението” (2Сол.2:2-3).

Логичен въпрос: За какво отстъпление говори Апостолът тук? Та нали отстъпление е имало винаги – още от Адама и до днес – как така казва тогава „да дойде”?

Отговор: Да, отстъпление от Бога винаги е имало и Света Православна Вяра винаги е имало (Ветхозаветна и Новозаветна) но Апостолът говори първом да дойде време при което:
- тези които имат Православната Вяра
- отстъпят от нея, отстъпят от Светото Православие
и се присъединят към общата религия-заблуда на човечеството – се присъединят към общата вяра с която антихрист заблуждава и подчинява цялото човечество и с която се опълчва против Бога (2Сол.2:4)

Тази е Светата Православна Вяра по тези въпроси.
Напълно нормално и логично е – когато четат тези думи – и да започнат да се присмиват и подиграват всякакъв род безбожници, кривоверници, маловерници, просто идиоти, и всякакъв сброд и множество приготвено за погибел!
- Това е нормално – а иначе как ще предизвикат Божия гняв за своя погибел и за това Бог да им даде дух на заблуда защото не са повярвали на Духа на Истината за свое спасение (2Сол.2:10-11)?
Точно това е пътят да стане това.
- Това е нормално – а иначе как ще дойде антихристът, ако ги нямаше всичките тези, целия този сброд приготвен за погибел?
Ако тях ги нямаше, ако те не се бяха размножили и изпълнили земята в своето преобладаващо множество – тогава и антихристът не би дошъл (2Сол.2:2-3)! Апостолът ясно пише: няма да дойде той, докато това отстъпление не стане (2Сол.2:2-3)!
Точно това е пътят.

Ето защо вие верните, не се смущавайте от такива присмехулници – те са глупци – даже и когато се представят за научници! Истинските хора на науката ВЯРВАТ в Бога – защото науката е позитивният плод на човешкия разум, даруван на човека от Самого Бога. Е къде другаде може да изведе този разум човека, ако не при Бога, в случай че човек се научи да го използува? Защото мнозина имат разум – но не мнозина са се научили да го използуват.
За да сте уверени вие, верните, че ВСЯКА наука извежда към Бога (даже и математиката!) – прочетете книгата ми
”Апология на Светото Православие”
(Тази книга, това изследване, е около 900 страници – науката закономерно и несъмнено извежда към Бога, но все още не всичките са публикувани)
Кликнете ТУК:
www.belief-and-science.blogspot.com
 

 

 

 


 
 

Терапията на Шевченко

Е
динственната (засега) в света Методика която ще излекува боледуващия от рак
и други болести, обявени за нелечими - ще излекува резултатно и окончателно.
Разбира се – с Божия помощ!

Помагайте спасявайте
човешки животи ДАРОМ!

 
 


Православен Празничник
или

ПОСЛЕДОВАНИЕ на
Православните Празници


"Православен Календар"

- да, така сме свикнали
обикновено да четем
Но по-правилно е
да насочим нашето
внимание

към
Православните Празници
 защото те са важните
а не човешките числа!
А за наука и календар
четете
   КАЛЕНДАРЪТ 
на Древната Българска Цивилизация


 

 
 За Църквата Христова
и за църквата на лукавстващите
(Псалом.25:5)
КАК да различаваме лесно
- Православната проповед
- от лукавата проповед!

 
    КАЛЕНДАРЪТ 
на Древната Българска Цивилизация

е най-точният и
най-древният
в света.
 


 

 
  Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи

   
   
   

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Нашето Духовно Родословие

Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии

Светите Братя
Кирил и Методий

са Българи
от Царствения род Дуло
 


– вижте тяхното

Родословно Дърво
до 7 поколения назад!


Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии
(Статията е на Руски език
Български превод се очаква)


Наши Святые
Предисловие к Житию Святого Михаила Первого Митрополита Киевского и Всея Руси Чудотворца Болгарина.

Не отрицайся Корней своихчтобы небыл ты отсечен от корня!
 

 
 

Защо Натанаил
и другите като него клеветят
Истинните Православни Християни
че уж били секта, или ерес и с други
лъжливи епитети?

УЗНАЙТЕ ФАКТИТЕ

и вие ще откриете Истинния отговор САМИ!

 
 


Кореспонденция:
Отец Иоан, помогнете на Владика Натанаил.

История на прилагането
на резултатната терапия

и полезни сведения, които многократно увеличават ефективността на нейното действие

 

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 Гонения
на Истинни Православни Християни

по машинациите
на Натанаил
  
 

 
 Истинската Българска
А
ЗБУКА

е по-древна
от латинската
и гръцката

с хилядолетия

и историческите факти свидетелстват че и двете тези са произлезли от нея.

Светите Братя Кирил и Методий (Българи от Царствения род Дуло) НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ НОВА Азбука на Българите а само са направили РЕФОРМА на Азбуката на Древната Българска Цивилизация.

 
 Драги нашенецо, ти си изучавай и си говори
Анлийски език
(аз лично съм привърженик на Британския)
обаче, моля те, недей прекомерно да се превземаш и да се увличаш и да залиташ в Англомания, защото, честно да ти призная - започва да ми се гади...
За това, което може би никога не си чувал за
Анлийския език
клик ТУК!
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи

      

   

Хеопсовата
пирамида

НЕ Е най-големия строеж
в света!

В сравнение с пирамидите на Древната Българска Цивилизация,
открити в Имеон (нашата древна прародина)
Хеопс е джудже!

 

 
 Национализъм, патриотизъм и национал-нихилизъм

Много добре ми е ясно, че много от хората които четат предидущата публикация
за
Анлийския език – Драги нашенецо,.... в това число и много нашенци, ще ме укорят в неприязън към други нации и може би даже в Български шовинизъм.
Това няма да е вярно.
Продължи тук  >>>

  
 

 
 ЗА КОНТАКТ С НАС

 
   
  Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape