За Църквата Христова
и
"църквата" на лукавстващите

(скромен труд, в който са предадени добре известни прости истини на Догматиката – точна наука)
 


 

Много хора, даже и някои Истински Православни Християни, често говорят за Църквата, за Православието, обаче в края на краищата в цялата тази тяхна фразеология с която те от време на време се ползват, са се отдалечили от корените на Православието, от самата му Същност. Даже ако и да говорят за Православието, всичките им представи и думи се свеждат до нещо обикновено, външно, което те са усвоили от своите родители, но което обаче не съвпада с действителната същност на нашата Вяра, т.е. с това, което действително представлява Светото Православие, Светата Христова Църква. Ето защо често не могат да различат Истината от лъжата, Христовата Църква от църквата на лукавстващите. Затова и се прелъстяват от лукавия, който се стреми да прелъсти, ако е възможно, и избраните (Мат. 24:24). Изразът „църква на лукавстващите” ни е даден в Псалтира – в него той ни е указан от Самия Бог. Самият Свети Дух чрез светия Пророк Давид говори: „Възненавидях църквата на лукавстващите и с нечестивите няма да седна.” (Псал. 25:5).

_____________________
+/ ЗАБЕЛЕЖКА: Светата икона по-горе е : ”Църквата Христова и "църквата" на лукавстващите”. Тя е копие от оригинала, който се намира в Монастира Зограф, 1817 г., Света Гора, Атон. 

Коя е Църквата Христова и коя е "църквата" на лукавстващите?

На всички е известно, че в света и в ранното развитие на човечеството са се появили много религии и още повече теории, които говорят за Бога. Великият френски учен Блез Паскал в своята книга „Мисли” (Les Pences) стига до несъмнено точния извод, че съществуването на толкова много религии и философски учения за Бога свидетелства за това, че човек се е отделил от Бога. Защото ако човек не се бе отделил от Бога, тогава религията би била една – Богочовешката! А тъй като човек се е отделил от Бога, той е загубил познанието за Истината, и тази загуба на познанието го е довела до създаване на различни човешки религии. Следователно истинска се явява само тази религия, която признава, че човек се е отделил от Бога. Този велик учен направил своето изследване в епохата на Средновековието и макар че не принадлежал към Православната Църква, с този свой силен дух теоретически достигнал до Православието, което му създало доста проблеми с папското обкръжение. По философско ниво Паскал, по мое лично мнение, се нарежда на второ място след великия гръцки философ Сократ, защото духът им във философията с Божията помощ достигнал до подножието на Откровението, до предверието на познание на Истината.

Единственото учение за Спасението

За да разберем същността, нека да започнем от самото начало: Бог ни е открил, че човек действително се е отделил от Него. Останалите религии, нехристиянските, не споменават за това отделяне и не го признават. Днес ние виждаме редица хора, опитващи се да убеждават, че всички религии говорят за Бога, и затова уж и произлизат от Същия Този Бог. Обаче, ако това би било вярно, тогава защо има толкова дълбоки и съществени различия между религиите? Как Бог може да открие на един човек една истина, а на друг – не само различна истина, но даже напълно противоположна?... Следователно, не е възможно всички религии да изхождат от Истината!

Нашата вяра, Светото Православие не се явява човешка измислена религия, национален епос, предание. Тя е ОТКРОВЕНИЕ БОЖИЕ, ЕДИНСТВЕНОТО И ИЗКЛЮЧИТЕЛНОТО.

Какво именно ни е открил Бог?
 

Бог е създал човека. Той му е дал разум и ОТНОСИТЕЛНО безкрайно и пълно познание на Истината. Казваме „относително безкрайно и пълно”, тъй като Абсолютен се явява САМО Бог. Бог е дал на човека свободна воля, то ест - 

възможност за самоопределение.  Бог поставил човека за цар на целия видим свят: материя, пространство и време, а също и на растителния и животинския свят. Човекът е бил съединен с Бога – Който се явява Живота на човека!
Единствената забрана на Бога към Адам: практическото познание на дървото на познанието за добро и зло. Тоест Бог е забранил на Адам да вкуси от дървото на познанието за добро и зло. Адам е имал теоретическо познание за вкусването от дървото на познанието на добро и зло. По подобие на това, ако Бог би му казал: „Тук в тази чаша има отрова. Не пий от тази чаша, защото ще умреш!” или „Там е опасно! Не ходи нататък, защото ще умреш!”, Адам е имал това познание, но само теоретически. От такова теоретическо познание отровата НЕ ДЕЙСТВА на него, не убива.

И ето неговото падение:
Той пожелал да има и практическо (опитно) познание:
„Я да проверя – така ли е? Ще умра ли наистина?”

Адам паднал в изкушение, подстрекаван от първия мъртвец и враг на Бога – Еосфор. Чрез практическото познание (чрез вкусване) на дървото на познанието на добро и зло, Адам се отделил от Бога, загубил връзката с Живота – загубил Вечния Живот в Рая. 

След своето падение, по време на своя земен живот, Адам родил наследство – потомци, целия човешки род. И така, от една страна имаме човекът Адам, а от друга страна имаме цялото човечество, което се нарича Адам.
Как се обяснява това?

Всички хора са произлезли от един източник – Адам. Целият човешки род станал като една лоза. Тя се наименувала Адам, тъй като Началото, от което е произлязла тази лоза, е самият Адам.

В ученията на Светите Отци името Адам се споменава за обозначение от една страна на личността Адам, а от друга страна – на целия човешки род.
Всички хора, всеки потомък на Адам се родил заразен от болестта смърт, тъй като произлиза от същия този източник – Адам, който е заразен от болестта, която се нарича СМЪРТ.

От този момент, както свидетелства и св. Игнатий Брянчанинов, общата участ на всички хора била погибел (смърт). Това наследявал всеки човек, роден в Адам. Тази е и причината поради която хората след изтичане на техния земен живот отивали в Ада. Всички. И злите, и добрите. И праведните, и неправедните. Никаква религия и никаква философия не е можела да спаси човека от тази участ, обща за всички хора.

Често се чува въпросът: „Защо да не се спаси някой праведен и добър човек, който обаче не е Християнин?” Когато такъв въпрос се задава от човек, който сам не е християнин, тогава това е разбираемо. Ако обаче той е християнин, тогава става ясно, че този християнин е християнин само по име и изобщо няма познание какво е християнството, или че той се е отдалечил напълно от това познание. Отговор за невъзможността да се спаси нехристиянин ни се дава от Светите Отци – Светиите на Живия Бог:
Еретици, друговерци, схизматици (разколници) е невъзможно да се спасят, даже и да имат добри дела.


Например, Св. Игнатий Брянчанинов (1867) в беседата си
„ЗА ДЕЛАТА НА ПРАВОСЛАВНАТА ВЯРА, ЗА НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА СЕ СПАСЯТ ЕРЕТИЦИ И ДРУГОВЕРЦИ, ДАЖЕ И АКО ТЕ ИМАТ ДОБРИ ДЕЛА”, отговаря на такива християни: „Християни! Вие фантазирате около спасението, без да го познавате, и без да познавате причините, поради които целият свят има нужда от спасение - и в крайна сметка вие самите не познавате Христа, Който е Единственият, чрез Когото придобиваме спасение. И така, ето ЕДИНСТВЕНОТО учение по този въпрос, учението на Светата Православна Църква: Спасението се състои във възвръщане на човека към единение с Бога – Който се явява Животът на човека! Това единение е било загубено за целия човешки род, по причина на падението на нашите праотци. От тогава всички хора след преминаване на земния им живот отиват в Ада. Не само грешниците, но още и праведниците. „В беззаконие съм заченат, и в грях ме роди майка ми.” Съгласно с псалма, и Патриарх Иаков казва за себе и своя чист и целомъдрен син: „Със скръб ще сляза при сина ми в преизподнята.” (Бит. 35:35) Такава е била силата на добрите дела на човечеството в Адама.

Такава е била цената на добродетелите на падналото наше естество. Нито със своят разум, праведност, нито със своите добродетели не е могъл да се спаси нито самият Адам, нито никой друг човек от тази обща участ, от тази обща погибел. Не е могъл да се спаси даже и най-великият от Пророците, св. Иоан Кръстител! Господ Иисус Христос свидетелства за Кръстителя, че той е най-великият от родените от жена – тоест родени в Адама (Мат.11:11; Лука 7:28). Ако и този най-велик след смъртта си по плът е слязъл в Ада, то толкова повече как ще избегнат Ада мохамеданите, еретиците и прочие, ако и да имат добри дела! Нима с тези свои добри дела биха могли те по праведност да достигнат Кръстителя Господен, че даже и да го задминат – най-великия от всички, родени от жена?

Как при това положение дръзват да говорят, че уж всички религии уж били от Бога, щом като нито една от тези религии не е могла да донесе спасение на Адам? Как бихме могли да повярваме че и всички останали религии са също спасителни? И какво въобще значение може да има която и да била от всичките тези религии на ЦЕЛИЯ СВЯТ! След като не са могли да намерят изход тогава - как в такъв случай ще могат да намерят изход днес?

Необходимо е било да дойде Спасител! 

За Спасението на Човека е било необходимо да дойде Спасител! За възстановяване на загубеното единство на човека с Бога Който се явява Живот на човека – е било необходимо да дойде Изкупител, Спасител!

Изкуплението, избавлението на човека не е било извършено от Ангел, или от Архангел, или от някакво висшо небесно същество – създадено и следователно ограничено. Спасението извършил Сам Неограниченият Бог. Бог обещал на Адам, че Сам ще му изпрати Спасителя.
За спасението на човешкия род Сам Бог решил:
да стане и човек, без да престава да бъде и Бог.


Родил се един нов Човек, Който се нарекъл Иисус Христос. Родил се не по естествен път, както всички останали хора от Адам, а свръхестествено – от Пресвета Богородица и Светия Дух. Един Човек, Нов, Който не бил заразен от болестта смърт. Чрез това свръхестествено зачатие е избегнал заразяването при естественото раждане от Адам.

Чудо е било Рождеството на Христа – Рождеството на Новия Адам.

Този е бил ЕДИНСТВЕНИЯТ път за спасението на хората, който  избрал Сам Бог!


Как е възможно тогава и друга религия да води към спасение?...

Като станал човек, Бог не слял естествата нито ги разделил нито ги изменил, но и двете Негови естества – и Божеското и човешкото – останали съвършенни и неизменни.

Новият Адам, Иисус Христос, Богочовекът, Единственният, Безгрешният, решил да приеме и смърт – за СПАСЕНИЕТО на човешкия род.

Мнозина скептично питат „Как може Бог да Се роди? Как може Той да умре?

Ще зададем и ние на скептиците няколко въпроса – нека да помислят и да отговорят:
- Има ли нещо невъзможно за Всевишния? Има ли нещо което Той, като Абсолютен, да поиска – и да не може да стори?
- Нима не може Бог да поиска – и да Се роди?
- кой може да ограничи Неговата свобода – да поиска каквото Той
Самият пожелае?
- Нима не може Бог да Се роди – както Сам Той поиска?

Отговор – еднозначен:
б) Всички относителни се раждат –
както Абсолютният им повели!
А) Абсолютният Се ражда –
както Сам Той поиска!


Христос е страдал и умрял със Своето Човешко естество (а не с Божеското). Така е и Възкръснал! – пристъпва смъртта към Него Всемогъщия – като робиня, със страх и трепет, за да послужи на Неговото славно Възкресение – както Сам Той е пожелал (Богослужебен Ежедневник, стр. 113): «Страхом к Тебе яко рабыня смерть повелена приступи Владыце живота, тою подающему нам бесконечный живот и Воскресение»

Невъзможно е да се опише какво именно се е случило, когато Христос е умрял и слязъл в ада. Нито човек, нито Ангел може да опише величието на случилото се. Ще се опитаме според нашите немощи да го обясним само приблизително.

Господ Иисус Христос слязъл в ада не само със Своята човешка природа, но и с Божествената.
Случило се нещо разтърсващо – една страшна среща.
Една единствена в цялата история на всичко съществуващо:
- Абсолютният Живот
срещнал потресената от ужас смърт
– и я потъпкал!

Гордият, но ограничен ад раззинал своята паст, за да погълне Неограничения Бог и се пръснал от Абсолютното Му Божество! Блясъкът на Божеството
изпълнил мрака на ада с
ослепителна Светлина!!!
Абсолютно неописуемо...

Целият ад, целият свят на преизподнята, всички демони и Еосфор (сатаната) и до сега треперят от ужас, когато си спомнят това събитие – най-страшното за тях.
Абсолютният Живот победил смъртта.
Христос победил владеещия държавата на смъртта,
то ест - дявола (Евр.2:14-15).

Богочовекът = Абсолютният Живот = Иисус Христос
не само потъпкал ада, победил смъртта, но и възкръснал – понеже смъртта било невъзможно да Го удържи! (Деян.2:24)
и със Себе си освободил всички умрели, които Го очаквали с вяра.

Всички пророци, след своето слизане в ада, проповядвали същото, което проповядвали и по време на своя земен живот. Св. Иоан Предтеча проповядвал, че след него идва Този, Който е по-силен от него. (Мат.3:11; Марк.1:8; Лука.3:16; Иоан.1:26).

И в ада слушали всички. Всички души, пленени от хиляди години. Всички, които повярвали, били освободени!
Господ Иисус Христос - Абсолютният Победител -
опразнил ада и изпълнил Рая!


 

След Своето Възкресение, Новият Адам
родил наследство.

Така расте сега новото Човечество. Човечеството Иисус Христос.

И така, ние имаме:
- От една страна човекът Адам – и човечеството Адам. От дру­га страна Богочовекът Иисус Христос (Новият Адам) и Човечеството Иисус Христос – Новото Човечество.
- От една страна лозата Адам, която е дървото на познанието на до­бро и зло. От друга страна – Лозата Иисус Христос, Която е Лозата на Живота (Иоан.15:1-6) – Дървото на Живота. 

Тайнството Кръщение


Наследството на Новия Адам - на Богочовека Иисус Христос - се ражда така, както и Самият Богочовек Иисус Христос -
не естествено, а - свръхестествено.
Това става чрез Тайнството Кръщение = Иоан.3:3-5.


Ето как става това:
– Абсолютният Цар – Богочовекът Иисус Христос – дал на Своите Апостоли власт да връзват и развързват: „всичко, което свържете на земята, ще бъде свързано и на небето, и което развържете на земята, ще бъде развързано и на небето” (Мат.18:18). И така Той ги изпратил по целия Свят да извършват Тайнството на Кръщението и останалите Църковни Тайнства.
Защо се нарича Тайнство?
Защото съществуват две странивидима и невидима:
- това, което се извършва във видимия свят
- и това, което се извършва в невидимия свят.

В Тайнството Кръщение човек
- видимо се потопява (кръщава се) в купел (съд за кръщаване), три пълни потопявания, канонично, както е законоустановено – това е видимо за човешкото око
- и невидимо (Тайнствено) се отсича от дървото на Адам – дървото на погибелта, и се присъединява (присажда) към Дървото Иисус Христос, към Дървото на Спасението.

Това дърво е и Спасението на човека, това е Лозата Иисус Христос, това е
възстановяване на загубеното Единение на човека с Бога
- това е Раят, това е Царство Небесно -
на Небето и на земята
(Мат.28:18)

И така, с Възкресението на Господа и Неговото Възнесение, и с Извършването на цялото Спасително Дело на Господа, се е родила
една нова Лоза: Лозата Иисус Христос

Лозата на Спасението и Вечния Живот –
Богочовекът Иисус Христос – Лозата Иисус Христос –
Новото Човечество – Родът на Православните Християни – Светата Православна Църква!

Всички, които мислят, че „Християнството – това е идея”, или „идеология”,
или мислят, че уж „съществува християнство извън църквата” - са дълбоко заблудени, прелъстени!

Истината:
- Християнин е само този, който е съединен с Христа!
 

Истината вече не е само идея! Истината е Личност – Абсолютната Личност Иисус Христос! (Иоан.14:6) Истината СЕ ВЪПЛЪТИ! = „и Словото стана плът”
(
Иоан.1:14)Следва: «Възлюбени, не на всеки дух вярвайте, но изпитвайте духовете, от Бога ли са те» (Иоан 4:1-3)

 
 

Терапията на Шевченко

Е
динственната (засега) в света Методика която ще излекува боледуващия от рак
и други болести, обявени за нелечими - ще излекува резултатно и окончателно.
Разбира се – с Божия помощ!

Помагайте спасявайте
човешки животи ДАРОМ!

 
 


Православен Празничник
или

ПОСЛЕДОВАНИЕ на
Православните Празници


"Православен Календар"

- да, така сме свикнали
обикновено да четем
Но по-правилно е
да насочим нашето
внимание

към
Православните Празници
 защото те са важните
а не човешките числа!

 

 
 


За Църквата Христова
и за църквата на лукавстващите
(Псалом.25:5)

 
 


Всяка Наука извежда към Бога

 
 За Православната Църковна проповедКАК да различаваме лесно
- Православната проповед
- от лукавата проповед!

 
 


  
КАЛЕНДАРЪТ
на Древната Българска Цивилизация

е най-точният и
най-древният
в света.
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи

   
   
   

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Нашето Духовно Родословие

Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии

Светите Братя
Кирил и Методий

са Българи
от Царствения род Дуло


– вижте тяхното

Родословно Дърво
до 7 поколения назад!


Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии
(Статията е на Руски език
Български превод се очаква)


Наши Святые
Въ Писменехъ
и Кънигъ и Папирусехъ

Святая Равноапостольная Ольга Просветитеньница
Всея Руси

  
Святой Михаил Первый Митрополит Киевский и Всея Руси Чудотворец Болгарин

Не отрицайся Корней своихчтобы небыл ты отсечен от корня!
 

 
 

Защо Натанаил
и другите като него клеветят
Истинните Православни Християни
че уж били секта, или ерес и с други
лъжливи епитети?

УЗНАЙТЕ ФАКТИТЕ

и вие ще откриете Истинния отговор САМИ!

 
 


Кореспонденция:
Отец Иоан, помогнете на Владика Натанаил.

История на прилагането
на резултатната терапия

и полезни сведения, които многократно увеличават ефективността на нейното действие

 

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Гонения
на Истинни Православни Християни

по машинациите
на Натанаил
  
 

 
 


Какво е това АНАТЕМА?

 
бягството на Лот от проклетия от Бога Содом преди да излее Бог Своя справедлив гняв над това що Сам Той
е проклел

 
 


Истинската Българска
А
ЗБУКА
е по-древна
от латинската
и гръцката

с хилядолетия

и историческите факти свидетелстват че и двете тези са произлезли от нея.

Светите Братя Кирил и Методий (Българи от Царствения род Дуло) НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ НОВА Азбука на Българите а само са направили РЕФОРМА на Азбуката на Древната Българска Цивилизация.

 
 Драги нашенецо, ти си изучавай и си говори
Английски език
(
аз лично съм привърженик на Британския и се стремя да избягвам съблазънта на американизирането му)
обаче, моля те, недей прекомерно да се превземаш и да се увличаш и да залиташ в Англомания, защото, честно да ти призная - започва да ми се гади...

За това, което може би никога не си чувал за

Анлийския език
клик ТУК!
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи
      

   

Хеопсовата
пирамида

НЕ Е най-големият строеж
в света!

В сравнение с пирамидите на Древната Българска Цивилизация,
открити в Имеон (нашата древна прародина)
Хеопс е джудже!

 
 Национализъм, патриотизъм и национал-нихилизъм

Много добре ми е ясно, че много от хората които четат предидущата публикация
за
Английския език Драги нашенецо,.... също и много нашенци, ще ме укорят в неприязън към други нации и може би даже в
Български шовинизъм.
Това обаче няма да е вярно.
Продължи тук  >>>
  

 
 ЗА КОНТАКТ С НАС

 
  Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape