Няма истинска Любов без Истина!

Истинната Любов започва първо с Любов към Истината!
(2Сол.2:10-11)

Без Истина – не може да има и Истинна Любов!
 


 

Защо Натанаил
и другите като него клеветят

Истинните Православни Християни
че уж били секта, или ерес
и с други лъжливи епитети?


УЗНАЙТЕ ФАКТИТЕ

и вие ще откриете Истинния отговор САМИ!

Преди всичко нека да изследваме ФАКТИТЕ:
- ВЪЗМОЖНО ЛИ Е въобще да са наистина секта или ерес
Истинните Православни Християни?

ЕТО ФАКТИТЕ:

- Световната религия на антихриста отдавна съществува. Тя е неоспорим факт вече от много десетилетия. И тя се нарича – все-ерес на икуменизма. Тя има свои сборища и свои характерни ритуали и обреди. Към нея принадлежат всички ереси и секти, а също и езическите религии. Към нея принадлежат и всички тези, които само по име са „православни”, които са отстъпили вече от Светото Православие и са се присъединили вече към световната ерес на Икуменизма. Присъединен е също така и Натанаил. Това са факти, които никой не може да оспори (приложени документи, видеоматериали и др – много!).

- Само Православните които са Истинни (а не само по име-православни) – само те не са отстъпили от Светото Православие, пазят го точно и в чистота, както учат Светите Апостоли, и не са се присъединили към световната ерес на икуменизма = не са се подчинили на отстъплението (2Сол.2:2-3).

Следователно: Тези неоспорими факти доказват - и само крайно глупав човек не може да разбере, че НЕ Е ВЪЗМОЖНО Истинните Православни Християни да са наистина секта или ерес – защото ако бяха такива – тогава те биха били съединени с Натанаил в отстъплението (2.Сол.2:2-3) ЗАЕДНО с всички останали ереси и секти с които той е в ЕДИНЕНИЕ.
А след като ги клевети по този начин – Натанаил сам себе си изобличава като лъжец и клеветник!

Ето сега вече логично възниква въпросът:
- Защо Натанаил и другите като него клеветят ИПХ че уж били секта, или ерес и много други лъжливи епитети?

И логично се разкрива Истинният отговор:

- Защото неговата цел е именно тази: Да принуди Истинните Православни Християни също и те да се съединят с него в отстъплението (2.Сол.2:2-3) ЗАЕДНО с всички останали ереси и секти с които той е в ЕДИНЕНИЕ
Да ги подчини! Да принуди тези верни да отстъпят и те от Светото Православие и да се присъединят към отстъплението и да му се подчинят – да са ЗАЕДНО с всички останали ереси и секти с които той е в ЕДИНЕНИЕ – с техния баща дявола (Иоан.8:44) за тяхна вечна погибел.

И сега вече, след като узнае фактите, човек трябда да е много много глупав, за да не може да разбере, че - именно затова Натанаил (и другите като него) наричат Истинните Православни с различни клеветящи имена (секта, ерес, прелъстени) – за да ги принуди по този начин и те да отстъпят от Светото Православие и те също да се присъединят към световната ерес на Икуменизма (религията на антихриста). Освен това, като ги клевети така, Натанаил има за цел - с такива „страшни” имена - да плаши да стряска по-глупавичките и необразовани хорица и да ги настройва против Истинното Православие – да ги кара да бъдат „православни” само по име, но по същност и те като него да бъдат присъединени към всеобщата ерес на икуменизма и към дошлото вече отстъпление от Бога, за което пише Светият Апостол (2Сол.2:2-3).

То ест – това е едно очевидно заблуждение! Това е: Само външно „православни”, само по име, един празен глупав и нищо не значещ етикет - „православни”. Но по същина, в действителност, това значи – вълци облечени в овчи кожи – за което е говорил Господ Иисус Христос (Мат.7:15). А после и Светите Апостоли са повтаряли Неговите думи и са предупреждавали верните от това заблуждение: „ще влязат при вас люти вълци, които не щадят стадото; и сред вас самите ще възстанат хора, които ще говорят превратно, за да увлекат ученици след себе си” (Деян.20:29-30)

Всички тези измамници не обичат да говорят просто и ясно! Напротив – на тях (както впрочем и на всеки измамник) им харесва да говорят многосложно, засукано, извратено. Те представят бялото за черно, а черното го минават покрай сивото за да го покажат комшия на бялото – и така със всичките тези манипулации сложности и витиевати хитрини - да се покажат пред хората като многоучени! Да блеснат пред човеците – и човеците да ахнат: „Брейй колко е умен този човек! Брейй колко е духовен! Я да тръгнем и ние след него – няма какво да мислим! Та кои сме ние?”...

За тази външна показност, която има за цел да блесне пред човеците за да ги заблуди, да ги съблазни, да ги привлече - но в своята същност е лицемерие и мерзост пред Бога - Господ Иисус Христос ги е наричал слепи водачи на слепци (Мат.15:14) и ги е укорявал: „уподобявате се на украсени гробове, които външно изглеждат красиви, но вътре са пълни с мъртви кости и всяка нечистота... по външност се представяте като люде праведни а вътре сте изпълнени с лицемерие и беззаконие” (Мат.23:24-28)

Православието трябва да бъде Истинско! А не само външно и не само по име – не само един лепнат етикет на гърдите „православен” – а пък в сърцето му няма даже представа какво е Православие! Че това не е просто име „тоя е православен”, „а оня е католик”, „а другия пък мохамеданин” – а
да се знае ясно че:
- МНОЖЕСТВО са човешките мнения, мишления, изказвания и всичко това са заблуждения предания човешки и множеството ги следва в погибел: „широка е вратата и пространен е пътят който води в погибел – и мнозина вървят след тях” (Мат.7:13)
- А Право-слави Бога само ЕДНАТА Абсолютна Вяра, която ЕДИНИЯТ Абсолютен Бог я е открил на човеците! Тази ЕДНА Абсолютна Вяра – Светото Православие трябва:
а) да изповядваме и да не отстъпим от нея до смърт - иначе защо Бог е изпратил мъченици за вяра? Защо е показал, че всеки който отстъпи – погива!
б) към Вярата (без която не може!) да добавим нравственността, която тя проповядва – и в тази нравственост да се стремим към примера, който ни дават Светиите.
И да знаем че
само нравственост без Православна вяра НЕ СПАСЯВА!

(Рим.10:10)

И по този начин:

а) от ВЯРАТА никога да не отстъпваме (както и да ни наричат, както и да ни мъчат)! Да не се присъединим към отстъплението (2Сол.2:2-3) защото това е дух на заблуда и затова в него няма спасение, а той е допуснат за ония, които
не са приели
Любовта на Истината за свое спасение

(2Сол.2:10-11)

б) а в нравствеността – ако по немощ се подхлъзнем и паднем – отново да ставаме. И така в този стремеж да бъде целият наш живот във времето докато преминем във Вечността:
- Влизайте през тесните врата ... и се пазете от лъжепророците, които идват при вас (облечени и замаскирани) в овча кожа, а вътре са вълци грабители (Мат.7:13-15)

Вижда се че това - да се пазите - е заповед Господня!
Не е просто пожелание!
 
 

Терапията на Шевченко

Е
динственната (засега) в света Методика която ще излекува боледуващия от рак
и други болести, обявени за нелечими - ще излекува резултатно и окончателно.
Разбира се – с Божия помощ!

Помагайте спасявайте
човешки животи ДАРОМ!

 
 


Православен Празничник
или

ПОСЛЕДОВАНИЕ на
Православните Празници


"Православен Календар"

- да, така сме свикнали
обикновено да четем
Но по-правилно е
да насочим нашето
внимание

към
Православните Празници
 защото те са важните
а не човешките числа!

 

 
 


За Църквата Христова
и за църквата на лукавстващите
(Псалом.25:5)

 
 


Всяка Наука извежда към Бога

 
 За Православната Църковна проповедКАК да различаваме лесно
- Православната проповед
- от лукавата проповед!

 
 


  
КАЛЕНДАРЪТ
на Древната Българска Цивилизация

е най-точният и
най-древният
в света.
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи

   
   
   

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Нашето Духовно Родословие

Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии

Светите Братя
Кирил и Методий

са Българи
от Царствения род Дуло


– вижте тяхното

Родословно Дърво
до 7 поколения назад!


Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии
(Статията е на Руски език
Български превод се очаква)


Наши Святые
Въ Писменехъ
и Кънигъ и Папирусехъ

Святая Равноапостольная Ольга Просветитеньница
Всея Руси

  
Святой Михаил Первый Митрополит Киевский и Всея Руси Чудотворец Болгарин

Не отрицайся Корней своихчтобы небыл ты отсечен от корня!
 

 
 

Защо Натанаил
и другите като него клеветят
Истинните Православни Християни
че уж били секта, или ерес и с други
лъжливи епитети?

УЗНАЙТЕ ФАКТИТЕ

и вие ще откриете Истинния отговор САМИ!

 
 


Кореспонденция:
Отец Иоан, помогнете на Владика Натанаил.

История на прилагането
на резултатната терапия

и полезни сведения, които многократно увеличават ефективността на нейното действие

 

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Гонения
на Истинни Православни Християни

по машинациите
на Натанаил
  
 

 
 


Какво е това АНАТЕМА?

 
бягството на Лот от проклетия от Бога Содом преди да излее Бог Своя справедлив гняв над това що Сам Той
е проклел

 
 


Истинската Българска
А
ЗБУКА
е по-древна
от латинската
и гръцката

с хилядолетия

и историческите факти свидетелстват че и двете тези са произлезли от нея.

Светите Братя Кирил и Методий (Българи от Царствения род Дуло) НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ НОВА Азбука на Българите а само са направили РЕФОРМА на Азбуката на Древната Българска Цивилизация.

 
 Драги нашенецо, ти си изучавай и си говори
Английски език
(
аз лично съм привърженик на Британския и се стремя да избягвам съблазънта на американизирането му)
обаче, моля те, недей прекомерно да се превземаш и да се увличаш и да залиташ в Англомания, защото, честно да ти призная - започва да ми се гади...

За това, което може би никога не си чувал за

Анлийския език
клик ТУК!
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи
      

   

Хеопсовата
пирамида

НЕ Е най-големият строеж
в света!

В сравнение с пирамидите на Древната Българска Цивилизация,
открити в Имеон (нашата древна прародина)
Хеопс е джудже!

 
 Национализъм, патриотизъм и национал-нихилизъм

Много добре ми е ясно, че много от хората които четат предидущата публикация
за
Английския език Драги нашенецо,.... също и много нашенци, ще ме укорят в неприязън към други нации и може би даже в
Български шовинизъм.
Това обаче няма да е вярно.
Продължи тук  >>>
  

 
 ЗА КОНТАКТ С НАС

 
  Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape