КАЛЕНДАРЪТ 
на Древната Българска
Цивилизация

е най-точният и
най-древният
в света.
 

В тази статия само уводът е на английски, а целият следващ текст е на български.

The Calendar of the Ancient Bulgarian Civilization is the most perfect and the oldest in the world. This was officially recognized by UNESCO as early as 1976. Recent research shows that the beginning of the calendar is 5504 BC. With its 12-year cycle, the calendar resembles Chinese, but is older than it, and, according to data, and from Chinese sources is rather its source.
According to the research of specialists in the fields of Astronomy, Physics and Mathematics (UNESCO), the Bulgarian Calendar was last corrected in 4768 BC, and since then thousands of years have remained the same, never reformed and again remains the most accurate! Even today, when the world is proud of its cosmic achievements, a more accurate calendar system than the Ancient Bulgarian can not be created!
So - this is THE Calendar!

This means that the ancient Bulgarians knew to perfection the cosmic cycles and the motions of the planet Earth in space-and this more than 5,500 years before Christ when most peoples lived in their stone age, and
from civilization in particular in Greece and Rome
there was not even a trace!
At that time, when the Greeks just registered the first steps of their presence on the Bulgarian lands - note: it is just their presence in today's lands, not the developed civilization and statehood of them (that is in the Bronze Age!) Then the Bulgarians for millennia have had perfect knowledge of the cosmic movements and movements of the planet Earth - for millennia developed science, civilization, culture!


Also about Rome: Seven millennia later the "civilized" Romans will burn Giordano Bruno on the reason he has gotten a bit more from them knowledge of the planets, and will pursue Copernicus, and Galileo for his "discovery" that "it is round and rotates"...
FACTS!

 


Календарът на Древната Българска Цивилизация е най-съвършенният в света. Това е признато официално от
UNESCO. Последните изследвания показват, че началото на Календара е през 5504 г преди Христа. Със своя 12 годишен цикъл, календарът прилича на Китайския, но е по-древен от него и, по данни в т.ч. и от Китайски извори по-скоро е негов първоизточник.

Но нима само този е единственият уникален знак за висока научност и цивилизованост?

- Българската Цивилизация построява в Азия Пирамиди, в сравнение с които Хеопс е джудже

- Българската Цивилизация дава на Европа стремето. Погледнете всички възможни Гръцки или Римски статуи барелефи мозайки итн – и ще се убедите че без Българите те не са познавали стремето! Яздели са така – без стремена.

- Българската Цивилизация дава на Европа четириколесната система (каруца карета каляска колесница). И тази 4-колесна система остава неизменно и до днес в основата на автомобилостроенето – това е класиката в тази област.
А без Българите в Европа колесниците са били ДВУколесни и не е била позната кормилната система, необходима за четири-колесните. На Европа това е дадено от Българската Цивилизация.

ВСИЧКИ ТЕЗИ ФАКТИ свидетелстват за Наука Култура Цивилизованост, която е развита толкова хилядолетия преди Христа – и чиято точност и прецизност остава като нещо чуждо даже и до днес в Гърция! – защото манталитетът на Гърците е изцяло базиран на мърлящина (дебирази) = карайдавърви. И печатът на тази мърлящина и карайдавървищина подпечатвя всяка тяхна работа – всичко, до което се докоснат, те си оставят пръстите върху него.
Това не го отричат и самите те!
Това ли е Цивилизация? Това ли е Култура?
Цивилизацията Културата Науката изискват ВЪЗДЪРЖАНИЕ – борба против страсти и сънливост – иначе не е възможно да се постигне прецизност!
А въздържанието – това е МОРАЛ!
Въздържанието – това е Любов към Истината!

Ето защо Гърците лъжат! – защото на тях им е по-лесно да плюят на въздържанието и да кажат „дебирази=карайдавърви” и така плюят също и на Истина и на чест и на всичко правилно и верно. Така им е по-лесно и така правят, вместо да се въздържат от лъжа и измама - и да поемат по трудния, но сладък път на Истината!

Що за цивилизация и що за култура е това?

Първи следи от Гръцко присъствие и зародиш на цивилизация в Гърция (Википедия).

Ахейското нахлуване към Древна Гърция (Википедия).
Ахейците били първите гърци. Пристигат на Балканския полуостров от Африка през 2 хилядолетие пр.Христа  бронзовата епоха). Периодът преди тяхното идване НЕ Е Гръцки. Виж в края на статията Гръцкия вариант и как си добавят и този НЕгръцки период към своята Гръцка история – и така започват да изглеждат в собствените си очи с още хилядолетие и половина по-древни:
πριν το 3000 π.Χ.-1420 π.Χ. - но даже и с тази добавка техните първи следи на просто присъствие не могат да достигнат даже и до подножието на древността на Българската Цивилизация – отбележете: става дума просто за тяхно присъствие по днешните земи, а не за развита цивилизация и култура при тях! А в това време, когато те просто са регистрирали първи стъпки от тяхното присъствие по тези земи (това е в бронзовата епоха!) Българите вече са имали съвършени познания за космическите движения и движенията на планетата Земя – от хилядолетия развита наука!

Също за Рим: цели седем хилядолетия по-късно „цивилизованите” Римляни ще изгорят на клада Джордано Бруно понеже придобил малко повечко от тях познание за планетите и ще преследват Коперник, а също и Галилей за неговото „откритие” че „тя е кръгла и се върти”...

Първи следи от цивилизация в Рим (Википедия).

Рим (впоследствие и Византия), които толкова гордо претендират за цивилизованост, успяха да създадат свой календар повече от ПЕТ (5) ХИЛЯДОлетия СЛЕД Календара на Древната Българска Цивилизация, то ест - едва около 46 г преди Рождество Христово! – създадоха свой календар - толкова несъвършен, че от тогава на разни „многомъдри” реформатори постоянно им се налага да го коригират – и всеки път те се оправдаят че всяка нова реформа се изисква от науката и обясняват колко много „научно” е това и фанатично преследват и удавят в кръв несъгласните с безумието на техните постоянни реформи. Това върши ВСЕКИ реформатор на този римогръцки календар – вършат го и до днес даже и тези реформатори които наричат себе си „православни християни” (НОВОкалендарците)!

А Българският Календар, според изследванията на специалисти в областите на Астрономията, Физиката и Математиката (
UNESCO), за последен път е коригиран през 4768 г, преди Христа – и от тогава до сега вече толкова хилядолетия си остава все същият, нито веднъж не е реформиран и пак остава най-точният! Дори и днес, когато светът се гордее с космическите си постижения, не може да бъде създадена по-точна календарна система от Древно Българската! Това означава, че древните Българи са познавали до съвършенство космическите цикли и движенията на планетата Земя в пространството - и това повече от 5500 г преди Христа, когато повечето народи са живеели в своята каменна ера, а
от цивилизация по-специално в Гърция и Рим
не е имало още даже и зачатък!

Папата е направил поредната глупава грешка от така характерните за римляните - цели 15 века СЛЕД Христа (!) – и цели 70 века (седемдесет века!) СЛЕД Календара на нашите деди!!! Става дума за Реформа 13, за да се отличи от другите реформи на този крайно примитивен и несъвършен календар – той всеки път е кърпен и дозакърпван – и всеки път това е вършено крайно нескопосано.
Папата, когато прави Реформа 13, не прави изключение от този стил на нескопосаност и недомислици, но той към едната своя нескопосаност – добавя и и допълнителна такава
(на кръпката – ПАКкръпка) – това, че на всичко отгоре въвежда Реформа 13 още и в Църковния живот.

И след това (комичен в своето неведение какво всъщност е направил) започва гордо да представя пред цял свят делото на своите ръце (Исаиа.2:8, 3.Цар.16:7, 4.Цар.22:17, 2.Пар.34:25, Псал.9:17) като
„велико” „научно” „откритие”!

Не мирясва само с това – ами фанатично и даже с цената на човешки жертви - и до днес прави всичко възможно да наложи Реформа 13 глобално на цял свят!

Колко са жалки когато се опитват да блеснат с такива горди и надути (но комични в неведението им) приказки за „научност” на поредната реформа на календар, пълен с грешки (които лесно открива и малко дете) – глупаво убедени че САМО това е „познанието” - само това, до което са успели да стигнат те, именно ТЕ, че няма друго познание и че това тяхно „постижение” е „връх” на познанието! Накрая, за капак, те застават в позицията на „учители” и започват гордо да „поучават” за високата „научност” на своето „постижение” в областта на науката!

О, „многомъдри” дръвници, оценете истинската мъдрост на Древната Българска Цивилизация, създала най-точния Календар в света! Оценете тази мъдрост – поне тогава когато си блъскате взаимно твърдите глави и ги чупите един другиму в истеричен пристъп на „научност”, то ест - във фанатични спорове около вашия примитивен несъвършен календар!

Разберете най-сетне колко сте жалки в тези ваши спорове – и не се опитвайте да го реформирате повече! Светът и без това вече смята да го изхвърли ВЪОБЩЕ! Защо? Защото светът всемирно го оцени като ненаучен и напълно негоден – и в областта на науката светът достигна да признае висотата на познанието на древните Българи!

А нас Истинните Православни Християни въобще не ни интересуват числа време и календари, а ни интересува
РЕДЪТ и последователността на Богослужебните празници
– а този РЕД и последователност на Богослужебните празници не е временен!
Той е ВЕЧЕН!
Тази Богослужебна последователност е поставена като отправна точка по Юлиянския календар – не че той бил уж нещо съвършено и важно като числа! - нищо подобно – той и тогава и сега е някакъв несъвършен примитивен гръкоримски хроноинструмент! А тогава по него просто е била определена една отправна точка – понеже тази е била тогава хронометричната система в Империята!
Ето защо от тогава – от тази ОТПРАВНА ТОЧКА:
–  НЕ ден следва ден и НЕ числа следват числа
–  а Празник следва Празник! = ИМА Богослужебен РЕД и Последователност!
ТЯ е, която се гради с всеки изминат ден=събитие Църковна История и Живот  
а НЕ календар!
И тя е важната а НЕ примитивният гръкоримски календар и числа (папски или езически)!
–  Затова ние, Православните Християни, пазим тази ВЕЧНА и неизменна Църковна Последователност и Порядък=РЕД – и я пазим не заради глупави числа и дни на някакъв глупав гръкоримски календар (папски или езически), а я пазим въобще независимо от времето = ВЕЧНО!

Защо ТОЗИ Порядък=РЕД е важният а защо НЕ календар и числа?
– Ами защото Апостолът ясно казва: всичко да става с приличие и ред! (1.Кор.14:40)
И точно затова ние НЯМА да променяме Свещената Църковна
Последователност и РЕД
и няма да внасяме вашия хаос и безредие в Църковния Живот като ги подчиняваме на вашите глупави числа и вашите още по-глупави реформи на вашия несъвършен примитивен Календар!

ЗАБЕЛЕЖКА: Дръвник – това (откровенно казано) означава:
а) от една страна – здрав пън (дърво), върху който се слагат други дърва за цепене с брадвата. Дръвникът се подбира да бъде здрав за да може да издържи на многото блъскане отгоре му.
б) от друга страна – толкова твърдоглав тъп и упорит глупак, че колкото и да се мъчиш да му обясниш най-прости истини, колкото и да му блъскаш глАвата с най-очевидни и логични доказателства и колкото и да го храниш с най-прости и лесни за храносмилане пояснения и колкото и да му ги повтаряш и повтаряш – същите или в различни варианти и окраски – тази глАва пак не може да схване и той така си и остава в неговата крайна и безпросветна тъпота и упоритост, тъй че даже и от това тук най-просто
обяснение-диагноза
на него пак може и да не му просветне.
 

Така че – престанете с вашите фанатични спорове (глупави до палячовщина)
за някаква
уж „правилност”
и уж „научност”
на глупавата реформа, която направил папата през 15-ти век, заради още по-глупави числа на вашия
съвсем глупав несъвършен календар!

(Още повече че е исторически факт, че тогавашните астрономи са му отговорили, че внасянето на тази реформа би било глупост, но негов кардинал умишлено е задържал отговора!)

Всякакви такива спорове и опити за доказване на „научност” са ненужни!
- Помъчете се да разберете: Ние няма заради тия глупави числа и папата, да внасяме хаос и безредие в Свещената Църковна Последователност и РЕД!
Анатема на папата, анатема и на неговата реформа 13, анатема и на всички опити за реформа! Анатема на всички които се опитват да внесат хаос и безредие в Свещената Църковна Последователност и РЕД, като променят последователността на Църковните празници за да я подчинят на жалки числа на някакъв жалък граждански календар и неговите жалки реформи! Светата Православна Църква е предала на анатема (вечно проклятие) това внасяне на хаос и безредие в Църковния живот, което причини гордостта и твърдоглавщината на папата и на онези които го следват (вж. 0013 Анатема) Щом Бог е внушил на Светата Православна Църква на Първи Вселенски Събор да постанови Църковната Последователност да получи отправна точка по Юлиянския календар (колкото и несъвършен да е той) ние няма да изменим тази Последователност на Църковните празници - и ние НЯМА да я подчиним на хаос от реформи на числа и календар - а ще я следваме неизменна и постоянна защото това е
- Църковна последователност
- а не календарна последователност!
Безумие, езичество и богохулство е да се изменя тази Църковна последователност и да се подчинява на каледнарни и числови реформи –  затова престанете с вашата новокалендарна дръвнищина и спрете да се мъчите да й придавате „научен” характер - за залъгване на наивниците.

Какво ни интересува нас, Православните Християни, че поредният римлянин или гръкоримлянин правил поредните детски и безуспешни опити да постигне поне някаква научност при техния глупав, ненаучен и неточен календар!
- Защо да подчиняваме Богослужебната Последователност на поредната мърлящина – на тези негови глупави и пак неуспешни опити за наука?
- Защо тези числа и глупави опити да ги превръщаме в ЦЕНТЪР и ОРИЕНТИР – защо да низвергваме Богослужебната Последователност и да я разбалансираме след като не числата, а тя е истинският Център и Ориентир на Църковния Живот? Защо онова, което е несравнимо по-висше – да се мъчим тъпо и упорито да го подчиняваме на по-низшето?

– и защо Богослужебната Последователност на Църквата да я наричаме „Нов календар”?
- Защо въобще да я наричаме „календар”? - Що за глупост!
Та тя НЕ Е календар! Тя е Богослужебната Последователност на Църквата!

Един
пример за по-лесно разбиране: Всеки грамотен човек знае какъв хаос и безредие настава в литургийния живот на реформаторите (новокалендарците), когато навлязат в Пасхалния период. Тогава при тях настава една мешавица защото Пасха не е възможно да се празнува по „новия календар” – затова те в един и същи период се принуждават:
- Празниците от месечния цикъл да ги празнуват по „новия календар”
- А пък Празниците от Пасхалния цикъл – да ги празнуват по „стария календар”
Те „изяждат” две Евангелия, закърпват от тук залепват от там и създават една страшна бърканица от която и самите те не могат да се оправят и постоянно спорят (даже и помежду си) и всеки от тях гордо се мъчи да доказва „научност” ...
И всички тия празни и глупави занимания и целия този хаос и безредие въвеждат в Богослужебната Последователност на Църквата – само и само за да се поклонят на някакви глупави числа, на още по-глупава реформа на някакъв несъвършен гръкоримски календар!

Друг пример за по-лесно разбиране: Защо в послушание на тия глупави реформи на глупави реформатори, да започнем например празника на Св.Серафим Саровски да го празнуваме на друга дата, обръщайки с главата надолу всяка Последователност на събития и факти? – Този Празник възниква преди около век и половина 2/15 януарий по тяхната глупава гръкоримска бъркотия, а по нашия точен Бългаски Календар – на 14ти АЛЕМ. Защо трябва сега заради тяхната гръкоримска бъркотия, ние Православните, да „реформираме” събития и факти, да променяме Богослужебно Последование и да почнем да го празнуваме вече не на 14ти АЛЕМ, а - на 1ви АЛЕМ?
Защо е тази глупост? - За да се поклоним на числата на реформаторите!И това поклонение на числата им да се прави след като тия дръвници така и не могат да разберат детски простата истина, че Св.Серафим е Светия, живял преди около век и половина (закръглям умишлено), но нека да кажем че е живял даже преди 3 или преди 4 века.  За това време даже и по тяхната гръкоримска бъркотия и недомислица – пак не могат да се натрупат цели 13 дни разлика, защото един ден корекция в техния календар се натрупва за 128 години и ако трябва да сме точни за числата спрямо празника на св.Серафим - тогава той трябва да е коригиран не с 13 дни, а само с 1 ден! И така с числата спрямо празника на всеки Светия – от преди 4 века, или преди 5 века, или преди 6 века итн – има РАЗЛИЧНО ЧИСЛО натрупани дни разлика! И сега какво безумие би било ние да се покланяме на тези числа и да оказваме пренебрежение към Празниците, то ест - да почнем да изменяме Богослужебната Последователност на Църквата! – Ето какъв краен фанатизъм проявяват реформаторите НОВОкалендарци като се мъчат да подчинят Празника на всеки от светиите на различните числа и дни натрупана разлика в глупавия им гръкоримски календар, който аз ще нарека
дебиразикалендар = карайдавървикалендар!
Що за дръвнищина!
- Каква страшна бъркотия и хаос настава така в целия Църковен Живот
- и каква крайна глупост е когато те с такъв фанатизъм под вид на „научност” изменят Богослужебния РЕД и Последование – и се мъчат да ги подчинят на числа и временни изменения на календари

Колко жалки са всички техни опити да предадат „научен вид” на своите падания и ставания и пакпадания в безплоден стремеж да постигнат тайните на истинната наука, открити от нашите деди по този въпрос още преди 7517 години! (по-точно – преди 6781 години – защото последна корекция на Българския Календар е през 4768 г, преди Христа + 2013 = 6781).

Каква жалкост, каква оскъдица - и с каква надутост и гордост се пъчи тя!

Есть и такие которые сами не поклонились Реформе 13 – но они ей „научно хлопают” в ладоши– и как только могут приветствуют, пропагандируют и помогают – преследуя фанатично тех, кто истинно и нелицемерно отказал поклониться этому безумию.
Здесь эти -
„научно хлопают”
в ладоши.


А здесь „герои-научники”
обучают других
своим „постижениям в науке”.

Что это за лицемерие и двуличие ваше, господа хлопающие в ладоши? Ведь вам Господь ясно сказал: Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим, или признайте дерево худым и плод его худым (Мф 12.33) – вот и вопрос:
- Если тому что рукоплещете является чем-то хорошим – тогда почему вы его не приняли?
- Если же вы его не приняли от того что оно плохое – тогда почему вы плохому рукоплещете?

Что же вы делаете в конце концов?
- Якобы и с Господом Богом по божески
- но чтобы и диавола не оскорбить – вы и ему ладошки похлопаете...
Эт что у вас за „вера в Бога” такая? Или может быть это от того, что вы БОГаты - и у вас их не один а два и больше „богов”? Вот почему вы этим своим лицемерием и двуличием показываете себя еще хуже откровенных сатанистов!
 
Ето защо - гръкоримляни и други като тях и до днес не са успяли да достигнат до тази висота на наука и познание, която ... >>>

 
 

 
 

Терапията на Шевченко

Е
динственната (засега) в света Методика която ще излекува боледуващия от рак
и други болести, обявени за нелечими - ще излекува резултатно и окончателно.
Разбира се – с Божия помощ!

Помагайте спасявайте
човешки животи ДАРОМ!

 
 


Православен Празничник
или

ПОСЛЕДОВАНИЕ на
Православните Празници


"Православен Календар"

- да, така сме свикнали
обикновено да четем
Но по-правилно е
да насочим нашето
внимание

към
Православните Празници
 защото те са важните
а не човешките числа!

 

 
 


За Църквата Христова
и за църквата на лукавстващите
(Псалом.25:5)

 
 


Всяка Наука извежда към Бога

 
 За Православната Църковна проповедКАК да различаваме лесно
- Православната проповед
- от лукавата проповед!

 
 


  
КАЛЕНДАРЪТ
на Древната Българска Цивилизация

е най-точният и
най-древният
в света.
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи

   
   
   

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Нашето Духовно Родословие

Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии

Светите Братя
Кирил и Методий

са Българи
от Царствения род Дуло


– вижте тяхното

Родословно Дърво
до 7 поколения назад!


Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии
(Статията е на Руски език
Български превод се очаква)


Наши Святые
Въ Писменехъ
и Кънигъ и Папирусехъ

Святая Равноапостольная Ольга Просветитеньница
Всея Руси

  
Святой Михаил Первый Митрополит Киевский и Всея Руси Чудотворец Болгарин

Не отрицайся Корней своихчтобы небыл ты отсечен от корня!
 

 
 

Защо Натанаил
и другите като него клеветят
Истинните Православни Християни
че уж били секта, или ерес и с други
лъжливи епитети?

УЗНАЙТЕ ФАКТИТЕ

и вие ще откриете Истинния отговор САМИ!

 
 


Кореспонденция:
Отец Иоан, помогнете на Владика Натанаил.

История на прилагането
на резултатната терапия

и полезни сведения, които многократно увеличават ефективността на нейното действие

 

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Гонения
на Истинни Православни Християни

по машинациите
на Натанаил
  
 

 
 


Какво е това АНАТЕМА?

 
бягството на Лот от проклетия от Бога Содом преди да излее Бог Своя справедлив гняв над това що Сам Той
е проклел

 
 


Истинската Българска
А
ЗБУКА
е по-древна
от латинската
и гръцката

с хилядолетия

и историческите факти свидетелстват че и двете тези са произлезли от нея.

Светите Братя Кирил и Методий (Българи от Царствения род Дуло) НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ НОВА Азбука на Българите а само са направили РЕФОРМА на Азбуката на Древната Българска Цивилизация.

 
 Драги нашенецо, ти си изучавай и си говори
Английски език
(
аз лично съм привърженик на Британския и се стремя да избягвам съблазънта на американизирането му)
обаче, моля те, недей прекомерно да се превземаш и да се увличаш и да залиташ в Англомания, защото, честно да ти призная - започва да ми се гади...

За това, което може би никога не си чувал за

Анлийския език
клик ТУК!
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи
      

   

Хеопсовата
пирамида

НЕ Е най-големият строеж
в света!

В сравнение с пирамидите на Древната Българска Цивилизация,
открити в Имеон (нашата древна прародина)
Хеопс е джудже!

 
 Национализъм, патриотизъм и национал-нихилизъм

Много добре ми е ясно, че много от хората които четат предидущата публикация
за
Английския език Драги нашенецо,.... също и много нашенци, ще ме укорят в неприязън към други нации и може би даже в
Български шовинизъм.
Това обаче няма да е вярно.
Продължи тук  >>>
  

 
 ЗА КОНТАКТ С НАС

 
  Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape