+ Иеромонах Иоан (Василевски)

Какво е това анатема?
   
(
What is this anathema?)

   

   


Бог е създал всичко видимо и невидимо, в това число и човека – и е самопонятно човек в отговор да отдава благодарност и любов на своя Създател. НО Сам Бог не желае това да става автоматично, то ест – иска или не иска човек – а му е дарувал свобода на избора. И човек който е благодарен на Бога и Го обича, отдава тази любов по свой избор и желание.

Но човек може да пожелае и да ЗЛОупотреби със своята свобода на избор – да пожелае да послуша сатаната или негов слуга, който слуша него - и безумно да се обърне против своя Създател. Когато човек извърши (или пребивава в) каквото и да било противление против Бога – това неминуемо му докарва погибел – независимо от това кой кога къде и защо казва обратното.

За да предпази човека от тази погибел, Бог предава противлението на проклятие = на анатема. Ако въпреки това човек пренебрегне тази грижа на Бога към него и извърши (или пребивава в) това което е проклето от Бога – това неминуемо докарва на човека погибел – независимо от това кой кога къде и защо казва обратното.


 

ПРАВОславие и ИНОславие.

Така е било
от самото начало на човешката история и
така ще бъде до самия неин край! 

В началото:

А. Бог просто казва на Адам: Не яж от дървото на познанието на добро и зло защото ще умреш (Бит.2:16-17). Така Бог възвестява АНАТЕМА = показва на Адам кое е проклетото,
вкусването от което би го погубило
- и така го предпазва от несъмнена погибел = смърт.

Б. А лукавият, убиецът на човешкия род, идва и започва да заплита - да извращава бялото на черно: Не, няма да умрете (изкарва че уж Бог ги лъже!) но Бог знае че в деня в който вкусите от тях ще ви се отворят очите и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло (Бит.3:1-5) - и така лукавият засукано заплетено - а) оклеветява Бога и б) съблазнително с лукавата си проповед отравя човеците с това, което е проклетото от Бога и им донася смърт. От тази именно смърт Бог просто и с любов е искал да ги предпази – обаче те, за жалост, са послушали своя убиец.

Такова послушание към сатаната или към тези които слушат него - не спасява, а напротив - води към погибел. Затова Бог казва:
За дето послуша (когато ти казах да не слушаш съблазънта) проклета да е земята под теб!” (Бит.3:17)

И така до самия край на човешката история:

А. Бог изпраща сред човеците Своите избранници - ветхозаветните Пророци и новозаветните Апостоли и Светии (прието е да се наричат Светите отци) – чрез които Той възвестява на човеците за тяхно спасение и живот:
а) кое е Живителното=спасителното, а също и
б) кое е гибелното=проклетото от Самия Него и възвестява че то е проклето: АНАТЕМА!

а) Живителното=спасителното Бог назовава Православие, защото този който твърдо стои в него и не отстъпва – той Право Слави Бога – слави Го тъй както Единият Абсолютен Бог иска да Го славят, а не както вещаят множеството и различни човешки мнения – защото Бог не е зависим от човешки мнения.

б) А смъртоносното=гибелното Бог назовава ино-славие (което означава друго-славие) или още го назовава ерес (което от Гръцки означава – отделяне) – защото този който впадне в инославие=ерес – отстъпва от Православието и колкото и да говори за Бога, той всъщност се е отделил от Него и слави нещо друго = някакво човешко мнение (от огромното множество такива), а не слави Единия Абсолютен Бог както Самият Той иска човеците Го славят.
Ето защо, след като инославието не слави Бога, след като то отделя човеците от Него и с това им носи смърт - Бог възвестява че то е проклето: АНАТЕМА!

Б. Сатаната – врагът на Бога и убиецът на човешкия род – в борбата му против Бога, също изпраща свои слуги сред човеците. Но той ги изпраща не за спасение, а - за съблазън и погибел на човешкия род. Сатаната придава на своите слуги външен вид на учители и ги изпраща да въвеждат сред човеците все нови и нови ереси = отклонения от Светото Православие – защото знае че ересите отделят човека от Бога и го погубват. Точно това казва и Апостолът: „Имало е и лъжепроци между народа, както и между вас ще има лъжеучители, които ще въведат пагубни ереси и, като се отричат от Господа Който ги е изкупил (както това става например в папизма – вместо Христа), ще навлекат върху си скорошна погибел” (2.Пет.2:1). А, когато чрез своите слуги лъжеучителите създаде нова ерес, дяволът започва да клевети Бога - че уж Бог лъже, че уж истината не била както Бог говори Лично или чрез Своите избранници - че уж човек няма да умре ако – а) освен туй що Дух Светий говори чрез Пророците и Светиите (то ест освен Светото Православие), човек вкуси също и от б) туй, що духът сатанински говори чрез своите слуги (то ест в ересите) – а че от такова вкусване човек само щял бил да познае и едното и другото и щял бил да се уподоби на бог. Това е „богословието” на сатаната.

То ест: Нечистият дух говори:
1) същата хула против Бога и
2) същата лъжа с която е съблазнявал нашите прародители в Рая (Бит.3:4-5).


 

(Вярвам) И в Духа Светаго, Който е говорил чрез Пророците.

Светата Православна Вяра не е съставена от човеци – тя винаги е съществувала, защото това е Абсолютната единствена Истина за Бога и за нашето спасение, която превишава всеки разум, не само човешки но и ангелски и затова тя не може да бъде измислена! Затова и Бог просто милостиво ни я е открил - когато за това е дошло времето, определено от Самия Него – Бог я е възвестил чрез ветхозаветните Пророци и новозаветните Светии на Светите Вселенски и поместни Събори и това е ясно казано в Символа на Светата Православна Вяра – за Бога Духа Светаго, Който е говорил чрез Пророците.

Обаче сатаната изпраща свои лукави работници, които носят православно расо само за да заблуждават Православните души и, които днес много тънко прокарват лукавата мисъл и заблуждение че уж „Православната вяра била съставена на Вселенските Събори” (разбирай: измислена там). Това лукаво заблуждение те прокарват за да могат:
а) Първо да заблудят лековерните, че уж било възможно такова „съставяне” на „православие” от човеци.
б) А после – в момент удобен за тях и всички врагове на Православието – да могат „оправдано” да отрекат всички Истини на Светата Православна вяра. Да ги обявят за „остарели” – за такива, които уж „се нуждаят от обновление” – и така да унищожат постепенно и методично в сърцата на лековерните наивници представите за Светото Православие, възцарявайки на мястото им поредната отровна ерес.

Това е много коварно и тънко лукавство! Истината е че
Светата Православна Вяра НЕ Е СЪСТАВЕНА на Светите Вселенски Събори!
Тя е едното единствено и абсолютно Божественно Откровение и на Събора Единият Абсолютен и Непогрешим Бог я открива на човеците – Истина една и единствена вечна и неизменна като Самия Един Вечен и Неизменен Бог Който я открива на човеците даром – така че тя не се нуждае от човешко „съставяне” и човешки съборни решения. Тя просто съществува – и то точно такава, каквато е – и на Събора Бог точно такава я открива на човеците.

Затова и Светите Вселенски Събори са били свикване не за „съставяне” на „православие” а са свиквани за изобличаване и отхвърляне възникнали ереси, съставени от човеци по внушение на баща им дявола и баща на лъжата (Иоан.8:44) – и заради тия гибелни ереси се свиква Вселенски Събор и на него Дух Светий чрез Светите Отци:
а) Първо утвърждава Светата Православна Вяра – Едната вечна и неизменна Истина, която винаги е съществувала и пак така е била
- открита Свише от Дух Светий
- и приета от Светите Отци
на всички предидущи Вселенски Събори – в пълно съзвучие с всички тях
б) А след това – извършва изобличение на нововъзникналата ерес,  новосъставена от нечистия дух чрез еретиците – и предава тази ерес на анатема=проклятие вечно
Това проклятие=анатема се обявява на Вселенския Събор и се възвестява на всички човеци - и НЕ МОЖЕ след това да бъде отменено от друг събор!
То е просто Божественото Откровение по този въпрос - вечно и неизменно!

А ако след това еретиците, подучени от баща им дявола и баща на лъжата (Иоан.8:44), свикват друг събор, свой, за да утвърдят своята ерес или да отменят решението на някой Свети Вселенски Събор по въпросите на вярата – тогава този събор на еретиците бива посочен като разбойнически и също предаден на анатема=проклятие вечно - защото не потвърждава предидущите Вселенски Събори, а им противоречи, пък ако ще и само на един от тях, или само на едно правило.

Такъв пример е когато:
а) на 20 юлий 1054 година в Констнтинопол била предадена на анатема папската ерес. Защото Римският папа обявява себе си за Първоиерарх Глава на Църквата. То ест – папата поставя себе си вместо Христа – а Християните и на Запад и на Изток до преди това са вярвали Православно – че Господ Иисус Христос е Истинският Първоиерарх и Глава на Църквата.
б) а пък 9 века по-късно, Атинагорас „патриарх” Константинополски в угода на сатаната – 7-ми декември 1965 г – обявява ново решение и сега пък „отменяне на анатемите”.

Може ли някой сериозно да вярва че преди 9 века Дух Светий дава едно откровение свише (черно) а пък днес вече ще даде друго откровение свише – бяло? – и това ще бъде „пак” от Дух Светий? Човек трябва да е невменяем за да повярва такова нещо!
Такова профанно възприятие - нещо като „скарали се две бабички комшийки и една-друга се проклели” - е несъвместимо въобще с Вяра в Абсолютния Бог!
Светата Православна Вяра = Божественото Абсолютно Откровение – Едно Единствено Неизменно Вечно – не се „съставя” от човеци нито пък се „отменя” от тях! А то се ДАРУВА на човеците от Бога Духа Светаго чрез Светиите – даром. А всички човеци които желаят да се спасят – го ПРИЕМАТ с вяра!
Затова, след като Дух Светий веднъж е възвестил анатема на папската ерес, то тази ерес остава под анатема и проклета ВОВЕКИ!
Защо? Защото това е Божественото Откровение – Дух Светий разкрива на човеците Истината, която е НЕИЗМЕННА - нея никой не може да я измени!

Винаги Християните - както на Изток така и на Запад - са вярвали че Глава на Църквата е Господ Иисус Христос. А след като Римският папа възвеличава себе си за Глава на Църквата ВМЕСТО Христа – тогава вече тази ерес бива предадена на анатема - и това на Светият Събор в Константинопол го възвестява на човеците Сам Дух Светий, Който е говорил чрез Пророците и Светиите на Църквата. Ето защо от тогава Римският папа справедливо е наречен антихристос (на Гръцки „анти” означава и „вместо” и „против” = анти-христос). Не е възможно човеците, след един ден или след девет века, да направят отново събор и да „отменят” тази анатема=проклятие хвърлена върху антихриста-папа и единомислените с него – и след това да кажат на Господа: „Господи, я сега ако обичаш, стани от Твоя Божествен Престол за да седне на него Римският папа – защото ние сега взехме друго съборно решение!”
Да се повярва на такова нещо – това не само че е отклонение от туй, що е възвестил Сам Дух Светий – но то е направо безумие!

И това да бяха малки деца – да търси човек начин да оправдае безразсъдството им. Но всичките тия са възрастни хора – множество от тях има даже сребро в косите и брадите си!...

Тъй че това тяхно очевидно безумие е също така и очевиден ЗНАК Божий, който Бог изпраща до всеки човек, у когото е останало поне малко, поне йота здрав разум - за да уразумее той, че от тия еретици които пригласят на Римския папа, като Атинагор и всички единомисленни с тях – заедно с това покланяне пред папската ерес и съгласяване с нейното безумие (още в ума), ОТ ТЯХ Е ОТНЕТА БЛАГОДАТТА НА СВЕТИЯ ДУХ, Светлината Която просвещаваща всеки човек идващ в света (Иоан.1:9) – и те затова са се сгромолясали до такова крайно помрачение на ума.

Всеки човек със здрав ум, когато чете думите „Съборно решение” или „постановление на Вселенски Събор”, трябва да разбира, че тук става дума не за „решаване и съставяне” на нова вяра, а че Светите отци на Събора по Откровение дадено Свише от Дух Светий установяват –
а) КОЕ от двете изповедания е Истинното и б) кое е заблудата
= а) КОЕ е старото неизменното вечното, това което е в съзвучие с ВСИЧКИ предидущи Събори и б) кое е нововъзникналото
= а) Кое е Православното и б) кое е това на ереста – и това Божественно Откровение Светиите отразяват в Съборното постановление и възвестяват на всички човеци.

То ест – тук няма „измисляне на решения” няма „измисляне на постановления” на събори човешки, а – тук има установяване на туй що е в пълно съответствие с ВЕЧНАТА И НЕИЗМЕННА Истина която превишава всеки човешки разум и не може да бъде „измислена”, която Бог вече е открил на човеците и която не може да се измени.
Това е точно в съответствие с казаното от Светият Апостол че ако някой благовести нещо друго и различно от туй що християните=Църквата вече са приели от Дух Светий чрез Апостолите – такъв да бъде анатема! Буквално св.Апостол Павел ясно и просто казва: “Но ако дори ние или ангел от небето ви благовести нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде.” И за да няма съмнение в думите му, Светият Апостол ВЕДНАГА повтаря същите думи: „Както по-горе казахме, и сега пак казвам: който ви благовести нещо по-друго от това, що приехте, анатема да бъде” (Гал.1:8-9). Затова и съборните правила и решения не означават „решаване на нещо ново”, а тъкмо напротив – те възвестяват че Божественото Откровение е ЕДНО и НЕИЗМЕННО – и затова казват, че който иска да прибави нещо ново или отнеме една само йота - да бъде анатема.

Ето защо и всяко отклонение от туй, що вече е възвестил Сам Дух Светий Който е говорил чрез Пророците и Светиите – на свой ред също Дух Светий възвестява че е смъртоносно=гибелно и го предава също на проклятие=анатема.
Такова например е това отклонение „отменяне на анатемата” на която Дух Светий е предал папската ерес. Същото е и за всяка друга ерес: Който впадне в това отклонение, което вече е предадено на анатема – той попада под самата анатема – няма нужда да се чака друг събор който тепърва да „открива” истина която и без друго вече е открита на човеците от Дух Светий.

Като предава по този начин на анатема всяко отклонение от туй, що е възвестил Сам Той - по този начин Дух Светий предупрежда всеки човек, че ако вкуси (ако повярва) от туй що Бог е проклел – неминуемо ще погине (точно както възвестява и на Адам в Рая – Бит.2:17).
И така Бог:
- от една страна дарува на човеците живителното,
- а от друга страна им показва всичко онова смъртоносно=гибелно и го проклина – за да се пазят от него и да не погинат.

– Защо прави Бог така?

Отговорът е ясен:
а) Пак също както при Адам - за да предпази онзи
който още не се е докоснал до отровата на проклетото
да послуша Бога
– да не се докосва до проклетото никога!
и
б) за да възвести на онзи който пребивава в проклетото от Бога – верната и точна диагноза че той пребивава в отрова = в смърт - че, това в което пребивава, му носи страдания – както във времето, така и във вечността. И, като му казва тази несъмненна Истина – Бог, Който е Любов (1.Иоан.4:16) – му дава възможност (единствената истинна и правилна възможност)
да послуша Бога
да излезе от отровата = от проклетото = от анатемата = от погибелта, в която пребивава – и да се спаси!

Ето това е Истинската Любов – нелицемерната спасителната за човека! Тази е Божествената любов

Представете си едно малко дете, което е болно, настинало, но иска да яде сладолед. А любещата майка не му дава, казвайки загрижено „Не може защото ще те боли гърлото и ще кашляш!” То обаче не мисли за болки и кашлица, а единствено за това, че майка му не му дава желаното – и затова хленчи: „Еййй, колко си ЛОШАаа!” В този момент то съобразно с неговите представи дейстително е убедено, че майка му е лоша понеже не му дава сладолед (а за настинка и болест даже и не мисли!). Това е с малкото дете – безразсъдно, но все пак невинно. Когато обаче става дума за нашето вечно спасение – и човеците в крайна безразсъдност не различават коя е Истинската Любов и грижа на Бога за тях, а още повече ако слушат слугите на човекоубиеца дявол и започват още и да хулят Бога – тук вече не може и дума да става за невинност!

И обратно – крайно лицемерие е когато някои любвеослови лукавстват: „След като Бог е любов (1.Иоан.4:16)  тогава  нека да обичаме не само Божието но също и сатанинското”. Те, разбира се, не наричат сатанинското откровенно че е сатанинско, каквото то е в действителност, но същественото е че те искат с това свое лицемерие да постигнат „равноправие” между а) Бога и б) техния баща дявола = баща на лъжата (Иоан.8:44) – искат да поставят една и съща цена на Божието и на сатанинското
 


Вавилонската кула

Каквито и хитрости да употребява сатаната в неговата безсмислена борба против Абсолютния Бог, каквито и козни да строи, при цялото им огромно многообразие и цялата му изобретателност - той в крайна сметка върши неща, които в своята основа са едни и същи.

Така например, като създава нови и нови ереси за погибел на човеците – при цялото това разнообразие от ереси, остава една и съща гордостта, която той внушава на послушните нему човеци и, с която по негово внушение
те си въобразяват че могат да достигнат Бога
- да познаят истината за Него – за Абсолютния и Безграничен Създател на всичко видимо и невидимо:
а) със силите и възможностите на своя ограничен човешки разум -
и б) независимо от това дали Бог иска или не иска да им допусне да познаят те истината за Него.

Това е едно такова „богословие” без смирение – познато явление - нещо като черна белота, или като близка далечина, или като тежка лекота.

В масов пристъп на подобно безумие, отпадналото от Бога човечество започва да строи кула, с надежда да достигне до Бога. Бог не благоволи към подобно гордо начинание и разорява безумието им с всемирно смешение на езиците. Той само допуска да остане в паметта на човеците спомена за това безумно човешко начинание, започнато без Божието благоволение към него.

В Своя Божествен Промисъл и Любов за спасение на човечеството, Бог чрез събитията от Ветхозаветната история ПРЕДизобразява други събития – които ПРЕДстои да се случат в Новозаветна история.
Иначе казано – за спасение на човецита Бог дава ПРЕДобрази.
Целта е – човек да има пред очи ПРЕДобраза за да може от него да вземе представа за Същинския образ на това което предстои да дойде – и да може да вземе мерки за своето вечно спасение.

Така например Бог знае, че в един момент от бъдещата история (Новозаветната), сатаната вместо да изобретява нови и нови ереси, ще внуши на своите слуги и човеците които са им послушни – да съберат всички ереси в една универсална глобална религия. Това ще бъде религията на предстоящия да дойде антихрист. Това е едно сборище от ВСИЧКИ без изключение лъжерелигии, секти, ереси – обединени в глобално религиозно сборище със свой общ религиозен живот. Тази глобална религия - това сборище на нечестивите е наречено ВСЕерес на икуменизма. За това сборище Св.Цар и Пророк Давид казва: „възненавидях сборището на лукавстващите и с нечестивите няма да седна” (Псалом.25:5). Антихристът ще оглави тази глобална религия и чрез нея ще се стреми да подчини религиозно човеците от цял свят и да ги накара да му се кланят като на бог.

Ветхозаветната Вавилонска кула е изумително точен предобраз на това новозаветно Вавилонско стълпотворение.

Вавилонската кула

Хилядолетия наред човеците търсят руините на това безумно човешко начинание
край
река Ефрат
а го намериха
и започнаха
да му се покланят
в началото на миналия век (1920 г)
не в пространството - а
в злодуховната идея на
ВСЕереста на икуменизма.

Днес ние, съвременните човеци, имаме техническите познания на космическите полети, то ест – би трябвало вече на всички да е ясно че е безумие да се търси Бог във физическата височина на синьото небе. Но въпреки това, май не на всички им е ясно, защото един космонавт при завръщането си на земята на времето каза на обществото „Я Бога не видел” – което е открито признание, че все пак е полюбопитствал да надникне през илюминатора...

Въпросът е:
- Въпреки всичката висота на познанието, до която нашето човечество достигна в техническо отношение и в областта на видимите неща (или условно-видими – кванти, гени итн) – достигнало ли е то до по-висока степен на поумняване в областта на невидимото - от тази на древното вавилонско безумие?

Ето колко противоположно поставя Бог:
1) От една страна сборището на нечестивите - ВСЕереста на икуменизма.
2) И от друга страна – Просвещението дадено чрез Дух Светий на човеците - Светото Православие

В Богослужението на Света Петдесятница Дух Светий възвестява: 
(Казано в превод на ново-български):
1) Езиците тогава се размесиха – заради дързостта на стълпотворението
2) А днес езиците (и езичниците) се умъдриха – в славата на Богопознанието
1) Там осъди нечестивите за тяхното прегрешение
2) А тук Христос просвети рибарите с Дух Светий
1) Тогава бе изобличено безгласието за мъчение
2) А днес се обновява съгласието за спасение на нашите души

Казахме по-горе: Целта на ПРЕДобраза, който Бог промислително допуска, е - човек да има пред очи този предобраз, за да може от него да вземе представа за Същинския образ на това което предстои да дойде – и да може да вземе мерки за своето вечно спасение. Но възползва ли се човечеството от тези промислителни „подсказки” които Бог му изпраща от любов и грижа за него?
>>>

 
 

Терапията на Шевченко

Е
динственната (засега) в света Методика която ще излекува боледуващия от рак
и други болести, обявени за нелечими - ще излекува резултатно и окончателно.
Разбира се – с Божия помощ!

Помагайте спасявайте
човешки животи ДАРОМ!

 
 


Православен Празничник
или

ПОСЛЕДОВАНИЕ на
Православните Празници


"Православен Календар"

- да, така сме свикнали
обикновено да четем
Но по-правилно е
да насочим нашето
внимание

към
Православните Празници
 защото те са важните
а не човешките числа!

 

 
 


За Църквата Христова
и за църквата на лукавстващите
(Псалом.25:5)

 
 


Всяка Наука извежда към Бога

 
 За Православната Църковна проповедКАК да различаваме лесно
- Православната проповед
- от лукавата проповед!

 
 


  
КАЛЕНДАРЪТ
на Древната Българска Цивилизация

е най-точният и
най-древният
в света.
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи

   
   
   

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Нашето Духовно Родословие

Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии

Светите Братя
Кирил и Методий

са Българи
от Царствения род Дуло


– вижте тяхното

Родословно Дърво
до 7 поколения назад!


Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии
(Статията е на Руски език
Български превод се очаква)


Наши Святые
Въ Писменехъ
и Кънигъ и Папирусехъ

Святая Равноапостольная Ольга Просветитеньница
Всея Руси

  
Святой Михаил Первый Митрополит Киевский и Всея Руси Чудотворец Болгарин

Не отрицайся Корней своихчтобы небыл ты отсечен от корня!
 

 
 

Защо Натанаил
и другите като него клеветят
Истинните Православни Християни
че уж били секта, или ерес и с други
лъжливи епитети?

УЗНАЙТЕ ФАКТИТЕ

и вие ще откриете Истинния отговор САМИ!

 
 


Кореспонденция:
Отец Иоан, помогнете на Владика Натанаил.

История на прилагането
на резултатната терапия

и полезни сведения, които многократно увеличават ефективността на нейното действие

 

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Гонения
на Истинни Православни Християни

по машинациите
на Натанаил
  
 

 
 


Какво е това АНАТЕМА?

 
бягството на Лот от проклетия от Бога Содом преди да излее Бог Своя справедлив гняв над това що Сам Той
е проклел

 
 


Истинската Българска
А
ЗБУКА
е по-древна
от латинската
и гръцката

с хилядолетия

и историческите факти свидетелстват че и двете тези са произлезли от нея.

Светите Братя Кирил и Методий (Българи от Царствения род Дуло) НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ НОВА Азбука на Българите а само са направили РЕФОРМА на Азбуката на Древната Българска Цивилизация.

 
 Драги нашенецо, ти си изучавай и си говори
Английски език
(
аз лично съм привърженик на Британския и се стремя да избягвам съблазънта на американизирането му)
обаче, моля те, недей прекомерно да се превземаш и да се увличаш и да залиташ в Англомания, защото, честно да ти призная - започва да ми се гади...

За това, което може би никога не си чувал за

Анлийския език
клик ТУК!
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи
      

   

Хеопсовата
пирамида

НЕ Е най-големият строеж
в света!

В сравнение с пирамидите на Древната Българска Цивилизация,
открити в Имеон (нашата древна прародина)
Хеопс е джудже!

 
 Национализъм, патриотизъм и национал-нихилизъм

Много добре ми е ясно, че много от хората които четат предидущата публикация
за
Английския език Драги нашенецо,.... също и много нашенци, ще ме укорят в неприязън към други нации и може би даже в
Български шовинизъм.
Това обаче няма да е вярно.
Продължи тук  >>>
  

 
 ЗА КОНТАКТ С НАС

 
  Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape