За Православната Църковна проповедКАК да различаваме лесно
- Православната проповед
- от лукавата проповед!

Без Истина – не може да има и Истинна Любов!

Истинната Любов започва първо с Любов към Истината!
(2Сол.2:10-11)

Не ги увъртайте многосложно!
Простота и Истина!
Изгонете лицемерието от душите си!
(Лука.12:1)


Православната проповед е проста нейната цел е една:
- Да НАУЧИ човека на Спасение! - Да НАУЧИ човека КАК да се спаси!

Целта на целия наш Християнски живот подвиг е Спасението!
Това означава: Да придобием вечен блажен живот в Свещенно единение с Бога. А Спасението е възможно САМО чрез Господа Иисуса Христа! „Никой не отива при Отца освен чрез Мен” (Иоан.14:6, Мат.11:27, Иоан.5:23, Иоан.8:19, Иоан.14:9) – казва Господ Иисус Христос.
- Затова всеки който действително е просветен от Бога за Спасение – идва при Господа Иисуса Христа (Иоан.6:45) Защото НЯМА друг път за Спасение: „Аз съм Пътят Истината и Животът” (Иоан.14:6).
- И пак затова всеки който отхвърля Иисуса Христа (Бога Сина) – няма и Бога Отца (1.Иоан.2:23). Така че - крайно заблуждение въобще е: да се говори за Бог – без Господа Иисуса Христа!

А противоположно на Православната проповед - пропагандаторите от църквата на лукавстващите по своята гордост говорят многосложно, усукват, въртят, не учат хората, не обясняват същността на Откритата от Бога Истина. Те не се интересуват от вашето Спасение! Те имат съвсем други цели:
- ДА ПОКАЖАТ СЕБЕ СИ – да придобият СЛАВА и съберат обкръжение
- Да придобият над вас ВЛАСТ - да ви подчинят
- Да придобият пари (Тит.1:11)
Всичко това в Свещенното Писание е наречено с думата „мамон” – и Господ изобличава лукавите проповедници: Не можете да служите на Бога и на мамона (Лука.16:1). И така всеки, който обича Бога, по тези признаци лесно може да раличи Православната проповед – от проповедта на лукавите работници и (без да ги осъжда) ще се погрижи за своето Спасение като мирно и кротко се отдалечи от тях – следвайки заповедта на Апостола: „Пазете се от лукавите работници” (Фил.3:2).

Защо да се отдалечи? Защото така казва Господ. Той посочва че има пастири и лъжепастири – и паството следва истинните пастири, а от лъжепастирите Господ на всеки който търси Спасение, му казва да се пази от тях (Мат.7:15, Мат.16:6, Лука.12:1) и даже недвусмислено заповядва „оставете ги” (Мат.15:14)

Сега всекиму става ясно защо проповедите на лукавите работници са такива че – да останат хората впечатлени от тяхното „величие” – да кажат: „Ауу колко е духовен този свещеник – я да тръгнем сега след него” итн. И, освен това, като представят нещата многосложно – те убиват вашата инициатива – те ви правят неспособни да мислите, те искат да ви доведат до състоянието на безсловесни овце – слепи тъпи и послушни. Но Господнето паство не е безсловесно – то е словесно! (Мат.10:16) А тези, които са се съгласили да се отнасят към тях като към безсловесни - глупаво казват дори и за най-простите истини на Светото Православие: „Ах, ние нищо не разбираме, ние сме грешни и смирени – има там богослови – те разбират, те да кажат, а ние не разбираме. Ето този и този свещеник е такъв богослов, дайте да го следваме и каквото той каже – това да правим, без да мислим! Послушание!”.

С това те сами отблъскват от себе си Бога – те Го отблъскват, защото Бог ясно е казал че Той иска: а) да се спаси всеки човек и б) да достигне в познание на Истината (1.Тим.2:4 , 2.Тим.2:25, Евр.10:26) Затова и Апостолът заповядва: Възраствайте в благодат и познание (2Пет.3:18) и също (2.Кор.8:7, Кол.1:9)

Измамени и заблудени остават всички ония, които милсят че постъпват умно и смирено, когато отвърлят познанието на Истината! – когато отхвърлят Божието предупреждение – „Пазете се!” „оставете ги!” Така те отхвърлят Божията воля от себе си и безсловесно послушни вървят след лъжепастирите като слепци.
Те не разбират че „послушание към когото и да било” - не спасява!
Спасява само: Послушанието към Бога и към този който слуша Бога!
А послушание към дявола и към този който слуша него или съблазънта, или отстъплението от Бога, или играе на „средни положения” – такова послушание не спасява, а води към погибел – затова Бог казва: „За дето послуша (когато ти казах да не слушаш съблазънта) проклета да е земята под теб!” (Бит.3:17)
За тях Апостолът предвъзвестява: Ще дойде време когато здравото учение няма да го приемат, а по своите похоти ще си избират учители които да им ласкаят слуха – от Истината ще отвърнат слуха си и към басни ще се обърнат (Тим.4:3-4)

Това е слепотата на слепците – а коя е слепотата на водачите на тези слепци, заради която Господ ги нарича „Слепи водачи на слепци” (Мат.15:14)? Слепотата на тези водачи е най-вече тяхната ГОРДОСТ и самовлюбеност, поради която говорят така многосложно за толкова прости и разбираеми неща – и ги правят усложнени и заплетени.

Какъв е резултатът?
- Резултатът е че, хората остават в неведение за основните Църковни истини! Неведение толкова крайно, че даже не знаят какво е Църква! Като кажат „църква” – и разбират „храм” – и толкоз...
Ето за това крайно неведение на Истината св.Апостол Петър още от начало е предупреждавал: „ще дойдат при вас лъжеучители които ще въведат пагубни ереси ... и чрез тях пътят на Истината ще бъде похулен” (2.Пет.2:1-2)

Това е, към което извежда лукавата проповед с нейната витиеватост, сложност, лукава извратливост.

А Светото Православие е ПРОСТО! Бог дава Своето Откровение за всички – както за Професора, така и за обикновения човек. Не е нужно някакво особено напрягане или мъчение за да познае човек Истината! Лукавството е това, което пречи на познанието на Истината! Ето защо когато Свети Апостол Павел е проповядвал на Атиняните в Ареопага – неговите думи са били прости и са ги разбрали всички, но са ги приели само двама: единият - Свети Дионисий Ареопагит (впоследствие велик учител на Православието) - и една проста перачка.
И тъй - отбележете:
- Гениалното е ПРОСТО!
- Великото е ПРОСТО!
- Божественото Откровение е ПРОСТО!
- Светото Евангелие е ПРОСТО! – затова мъдростта му е неизмерима дълбочина – обърнете внимание колко ПРОСТО говорят и пишат Светите Апостоли!
- Абсолютното е ПРОСТО!

Учете се да я откривате и различавате веднага многосложността на лукавите, тяхната гордост, надутост! – бягайте от всичко това и не се съблазнявайте от сладникавия им език и засукани речи с вид на мъдрост, но по същност – нищо.

Друг много важен признак по който
да различаваме лесно
- Православната проповед
- от лукавата проповед:


Православната проповед винаги е в пълно съзвучие с това което учат Светите Отци
А лукавата проповед противоречи това което учат Светите Отци

Лукавите проповедници именно затова говорят сложно и заплетено – за да може с много лукав език хитроумно да извратят Истината, да я направят „лесно приемлива” и колкото може по-заплетено да се оправдаят за това, че тяхната лукава проповед противоречи на Светите Отци. Така лукавите работници –
бялото го минават покрай сивото за да го изкарат комшия на черното:
„Абе аз, вика, ти казах бяло обаче имах предвид черно – то е горе-долу същото - нали разбираш?” Странете далеч от лукавите работници. Ще ги познаете по плодовете им (Мат.7:16) – и по лукавия им ласкателен и извратлив език: той е оръдие на съблазън (2.Пет.2:1-2)

Показателен пример, образец, за лукава проповед - заплетена и засукана - виждаме още в началото на Свещеното Писание. Ето – изследвайте го:

- Бог просто казва на Адам: Не яж от дървото на познанието на добро и зло защото ще умреш (Бит.2:16-17) - и така го предпазва от смърт.
- А лукавият идва и започва да заплита извращава бялото на черно: Не, няма да умрете (изкарва че уж Бог ги лъже!) но Бог знае че в деня в който вкусите от тях ще ви се отворят очите и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло (Бит.3:1-5) - и така лукавият засукано заплетено - а) оклеветява Бога и б) съблазнително с лукавата си проповед отравя човеците и им донася смърт - от която Бог просто и грижовно е искал да ги предпази.

Православната проповед (в отличие от лукавата) е проста, без лукавство и тя винаги се намира в единство с учението на Светите Отци.
А сега нека да обясним: КОИ са Светите Отци?

- Това са Светиите на Светата Православна Църква.
Казахме вече още в началото: Целта на нашия Християнски подвиг е Спасението

А кой друг може да ни научи КАК да придобием Спасението – ако не тези, които вече са го придобили!
Това са Светиите = Светите Божии угодници

Тези Светии, които са се прославили като Просветители и могат да научат и нас КАК да придобием Спасението. В Светата Православна Църква е прието те да бъдат наричани кратко - Светите Отци. Четете писанията на Светите Отци. В тях те ни научават КАК да придобием Спасението.

Всичко това означава:
а) Бог не само че е ОТКРИЛ на нас човеците едната Абсолютна Истина за Спасението
б) Но Той освен това ПОДДЪРЖА със Силата на Своя Дух Светий напред във времето проповедта за тази една Абсолютна и неизменна Истина – и ще поддържа тази проповед всеки ден до свършека на света – защото Сам Бог и Господ Иисус Христос е казал: Аз съм с вас през всички дни до свършека на света (Мат.28:20).

Ето защо – като изследваме с отдалечен поглед в целия свят огромното множество човешки писания в тяхната цялост – ние ще забележим че сред всичкото това пъстро многообразие на различни вери философии и учения които говорят за Бога се открояват едни Свети Божии човеци, които са разделени помежду си в пространството и времето (то ест не са се познавали за да могат да „се наговорят”) – и въпреки това
те всичките пишат едно и също!
- Разделени са във времето: Един е живял в първи век, друг в трети, друг в десети, в петнайсти в двайсти
- Разделени са в пространството: Един е живял в Египет, друг в Гърция, трети в България, в Русия...
обаче те всичките пишат едно и също!
Това са Светите Отци. А те всичките пишат едно и също затова, защото в действителност чрез тях е писал Сам Бог Дух Светий – Той е Истинският Автор на писанията на Светите Отци. Ето аз сега пиша тези думи, които четете, като натискам клавишите на моята клавиатура – пиша чрез моята клавиатура. Но никой човек със здрав разум няма да каже „Това го е написала клавиатурата на отец Иоан” – а всеки нормален човек ще каже „Това го е написал отец Иоан”.
Така става ясно че Сам Бог Дух Светий е Истинският Автор на писанията на Светите Отци - Сам Той ги е писал - чрез тях.
Затова и Светите Отци всичките пишат едно и също - защото Бог е Един и Божественото откровение което Той дава на човеците е едно и също!

Въпрос: А защо само чрез Светите Отци го дава а не и чрез други човеци?
Отговор: Когато аз, отец Иоан, пиша чрез моята клавиатура – тя ми се подчинява защото е неодушевен предмет и няма свободна воля и избор – и така аз мога да напиша точно това което аз искам = точно до буква. А пък ако тя не ми се подчинява точно и аз поискам да напиша едно, а пък тя ми пише нещо ей такова цдзкцхя0ао – тогава аз виждам че тя не работи - изхвърлям я и я заменям с друга, здрава, която работи и чрез нея вече аз ще мога да пиша точно това което аз искам. А вие ще можете да прочетете правилно моите думи – точно тези думи, а не нещо извратено, не нещо различно от това което аз съм искал да ви съобщя.

Така е с клавиатурата, която е предмет и няма свобода на избор. А човеците имат свобода на избор! И съобразно с даруваната му от Бога свобода човек може най-безумно даже да се възпротиви на Бога! Нима Бог чрез този човек ще реши да дарува откровение на други хора?
Ако аз, човекът, мога да проявя разум и да разбера че с развалена клавиатура няма да мога да предам на човеците това което искам те да приемат от мен – то Бог ли няма да знае чрез кого да дарува откровение на хората? Отговорът е самопонятен. Ето защо това, което Бог иска да открие свише на човеците, го пише не чрез всички човеци, а по Своя Абсолютен избор го пише САМО чрез Светите Отци – защото те, чрез подвига на съвършенството, са подчинили в съвършенство своята свободна воля (своя избор) на Абсолютната Божия Свята Воля. Затова Бог ги е направил Свои избрани съсъди – Светии – и затова Той САМО чрез тях (по Неговия Абсолютен избор) пише и открива на другите човеци това което Той иска = в точно съответствие с Неговата Свята Воля, а не нещо различно и извратено!

Мъдреците на мира сего, които преследват суетното богатство на мира сего, казват: Не може някой да ме научи как да стана богат, ако самият той не е станал богат!

И те са прави. Но същото е и с Духовното богатство! Защото:
- Не може някой да даде другиму това, което сам не притежава.

Така че САМО Светите Отци могат да ни научат на изкуството на Спасението!
- Защото те вече са го придобили!

Ето затова четете писанията на Светите Отци. В тях те ни учат, а по-точно – Сам Бог (чрез Светите Отци) ни учи – КАК да придобием Спасението.

И тъй - ето как лесно да отличавате
а) Православната проповед
от б) лукавата проповед:

а) Само този проповедник е Православен, който ви учи на това, което учат Светите Отци – и, в съгласие със Светите Отци, научава човеците КАК
- да се предпазят от погибел
(Бит.2:16-17)
- и да придобият Спасението
.
б) А онзи проповедник, който учи различно от Светите Отци – и особено ако води към друга цел, различна от Спасението (към обкръжение, слава, пари итн към мамона) - той е лукав проповедник.

Затова и Св. Марк Ефески, като повтаря думите на Св.Игнатий Богоносец, ясно казва:
„ВСЕКИ който говори против установеното, даже и да е достоен да му се вярва, даже и да пости, даже и знамения да прави, даже и да пророчества – считай го за ВЪЛК в овча кожа, който нанася вреда на паството за погибел” 

За да отговорим на тези крайно засилени Духовни нужди на всички тези хора – за да се погрижим за тяхното спасение - като запълним с Истинно познание тази празнота и неведение за основните Църковни истини, неведение толкова крайно, че даже не знаят какво е Църква – ние ще посочим тук най-просто и с най-разбираеми и прости думи:  
– какво е Църква?
– какво е Кръщение и защо е нужно то?
– какво е погибел и какво е Спасение?
– кой е Адам?
защо не е възможно да се спасят еретици схизматици езичници и цялото многообразие инославни - даже и да имат добри дела?
и ред други основни Истини – които са ни дадени чрез Абсолютното Божествено Откровение в Светото Православие – чрез Светите Отци.
 
За да получите ясен прост и недвусмислен отговор на всички тези въпроси - прочетете кратката студия:
За Църквата Христова
и църквата на лукавстващите

(Псалом.25:5)
– само 17 страници – пълни с картинки.
 

 
 
 

Терапията на Шевченко

Е
динственната (засега) в света Методика която ще излекува боледуващия от рак
и други болести, обявени за нелечими - ще излекува резултатно и окончателно.
Разбира се – с Божия помощ!

Помагайте спасявайте
човешки животи ДАРОМ!

 
 


Православен Празничник
или

ПОСЛЕДОВАНИЕ на
Православните Празници


"Православен Календар"

- да, така сме свикнали
обикновено да четем
Но по-правилно е
да насочим нашето
внимание

към
Православните Празници
 защото те са важните
а не човешките числа!

 

 
 


За Църквата Христова
и за църквата на лукавстващите
(Псалом.25:5)

 
 


Всяка Наука извежда към Бога

 
 За Православната Църковна проповедКАК да различаваме лесно
- Православната проповед
- от лукавата проповед!

 
 


  
КАЛЕНДАРЪТ
на Древната Българска Цивилизация

е най-точният и
най-древният
в света.
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи

   
   
   

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Нашето Духовно Родословие

Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии

Светите Братя
Кирил и Методий

са Българи
от Царствения род Дуло


– вижте тяхното

Родословно Дърво
до 7 поколения назад!


Не се отричай от своите Корени – за да не бъдеш ти отсечен от корен!

 

 
 


Нашите Светии
(Статията е на Руски език
Български превод се очаква)


Наши Святые
Въ Писменехъ
и Кънигъ и Папирусехъ

Святая Равноапостольная Ольга Просветитеньница
Всея Руси

  
Святой Михаил Первый Митрополит Киевский и Всея Руси Чудотворец Болгарин

Не отрицайся Корней своихчтобы небыл ты отсечен от корня!
 

 
 

Защо Натанаил
и другите като него клеветят
Истинните Православни Християни
че уж били секта, или ерес и с други
лъжливи епитети?

УЗНАЙТЕ ФАКТИТЕ

и вие ще откриете Истинния отговор САМИ!

 
 


Кореспонденция:
Отец Иоан, помогнете на Владика Натанаил.

История на прилагането
на резултатната терапия

и полезни сведения, които многократно увеличават ефективността на нейното действие

 

 
 

ЗА КОНТАКТ С НАС


 

 
 


Гонения
на Истинни Православни Християни

по машинациите
на Натанаил
  
 

 
 


Какво е това АНАТЕМА?

 
бягството на Лот от проклетия от Бога Содом преди да излее Бог Своя справедлив гняв над това що Сам Той
е проклел

 
 


Истинската Българска
А
ЗБУКА
е по-древна
от латинската
и гръцката

с хилядолетия

и историческите факти свидетелстват че и двете тези са произлезли от нея.

Светите Братя Кирил и Методий (Българи от Царствения род Дуло) НЕ СА ИЗМИСЛИЛИ НОВА Азбука на Българите а само са направили РЕФОРМА на Азбуката на Древната Българска Цивилизация.

 
 Драги нашенецо, ти си изучавай и си говори
Английски език
(
аз лично съм привърженик на Британския и се стремя да избягвам съблазънта на американизирането му)
обаче, моля те, недей прекомерно да се превземаш и да се увличаш и да залиташ в Англомания, защото, честно да ти призная - започва да ми се гади...

За това, което може би никога не си чувал за

Анлийския език
клик ТУК!
 

 
 Истинската Цивилизация 
На Древните
Българи
      

   

Хеопсовата
пирамида

НЕ Е най-големият строеж
в света!

В сравнение с пирамидите на Древната Българска Цивилизация,
открити в Имеон (нашата древна прародина)
Хеопс е джудже!

 
 Национализъм, патриотизъм и национал-нихилизъм

Много добре ми е ясно, че много от хората които четат предидущата публикация
за
Английския език Драги нашенецо,.... също и много нашенци, ще ме укорят в неприязън към други нации и може би даже в
Български шовинизъм.
Това обаче няма да е вярно.
Продължи тук  >>>
  

 
 ЗА КОНТАКТ С НАС

 
  Copyright © 2012 All Rights Reserved.
 
Page copy protected against web site content infringement by Copyscape